Srijeda , 28.10.2020. | 09:59
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Računovodstvo

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Sociologija

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Barbara  Pisker
Ime i prezime: doc.dr.sc. Barbara Pisker
Telefon: 034/311-457
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -


Nastavnik

Željko Pavić
Ime i prezime: Željko Pavić
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -