Ponedjeljak , 25.9.2023. | 12:42
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Društveni odjel

 

Specijalistički studij Trgovinsko poslovanje

Objavljeno: 4.10.2011. u 15:00
Prikaza: 42993
Autor: Administrator
|

Specijalistički diplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje

Uvod

Prijedlog ustroja i izvedbe ovoga studija rezultat je kontinuiranog praćenja potreba tržišta rada, kao i analize i istraživanja utjecaja obrazovne dimenzije na gospodarski razvoj prvenstveno u regionalnom okviru-okvir Požeško-slavonske županije. U tom kontekstu razmatrani su strateški i drugi dokumenti na regionalnom nivou: Regionalni operativni program (ROP) Požeško-slavonske županije; statistike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Požega; Gospodarska komora Požeško-slavonske županije; te Strategija razvoja ljudskih potencijala 2006. – 2012. Požeško-slavonske županije u okviru programa Lokalna partnerstva za zapošljavanje u kojem aktivno sudjeluje i Veleučilište u Požegi. Prema zadnjim dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku, broj zaposlenih u djelatnosti distributivne trgovine u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2000.-2006. godine je porastao za 20%. Temeljem takve analize utvrđena je evidentna potreba jačanja mogućnosti samozapošljavanja, te razvoja maloga i srednjega poduzetništva u trgovini. U okviru Požeško-slavonske županije uočeni su nedostaci menadžmenta trgovine, kao i nedostatak vještina i kompetencija upravljanja i vođenja trgovine. Upravo stoga sadržaj predloženoga specijalističkoga stručnoga studija namijenjen je obrazovanju stručnjaka osposobljenih znanjima i vještinama za vođenje vlastitih poduzeća, kao i biti menadžerima trgovine u okviru drugih poslovnih subjekata.

 

Program specijalističkog diplomskog stručnog studija Trgovinsko poslovanje usporediv je s programima inozemnih visokoškolskih institucija kao što su:

 

  • Visoka komercijalna škola Celje, Slovenija - bolonjski magistrski studijski program Komercijala (II. stupnja) u trajanju 2 godine (120 ECTS bodova).
  • Handelsskolen Sjælland Syd, Næstved, Dennmark- Academy Proffesion Programme- Retail Management- u trajanju 2 godine (120 ECTS bodova)
  • University of Gothenburg, Sweden,Master of Science in International Business and Trade, - u trajanju 2 godine (120 ECTS bodova)

Sposobnosti koje student stječe završetkom studija

Studijski program osposobljava studente kako bi postali novom generacijom menadžera u području trgovine, osposobljenom za kvalitetno rukovođenje poslovnim subjektima, u smislu upravljanja, planiranja i samostalnog organiziranja poslovnih procesa u stručnom, organizacijskom, tehnološkom i kadrovskom aspektu. Prethodno stečenom razinom stručnih znanja, te stečeni specijalističkim znanjima u području trgovinskog poslovanja u okviru studijskog programa ovoga studija student je osposobljen aktivno, neposredno i samostalno upravljati poslovnim procesima poslovnih subjekata, te posebice i utjecati na takve procese njihovim kontinuiranim unapređivanjem.

Studenti koji završe specijalistički studij Trgovinskog poslovanja, osposobljeni su za upravljanje trgovinom u različitim djelatnostima profitnog i neprofitnog sektora: poduzećima za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvođačkim, transportnim ili špediterskim poduzećima i prometnim agencijama, poduzećima za kontrolu kvalitete robe, robnim terminalima, javnim i carinskim skladištima te slobodnim zonama, poslovnim bankama ili osiguravajućim društvima, ostalim uslužnim poduzećima, npr., poduzeća za međunarodno trgovačko posredovanje, poduzeća za telekomunikacijske usluge, poduzeća za marketinške i druge usluge, te raznim državnim institucijama (ministarstvima, lokalna uprava i samouprava, carinskoj upravi, institucijama za suzbijanje gospodarskog kriminala, kulturnim i znanstvenim ustanovama). Isto tako otvara se i mogućnost samozapošljavanja kroz ostvarivanje osobnih poduzetničkih ideja i projekata, otvaranje vlastite ili obiteljske tvrtke odnosno obrta. Takva interakcija primjenjivih specijalističkih znanja i vještina i poslovnih procesa na koje se ista primjenjuju model je razvitka maloga i srednjega poduzetništva što je za Hrvatsku značajan preduvjet gospodarskog razvitka.

Potencijalna radna mjesta za studente koji završe navedeni studij su: samostalni komercijalni referent, rukovoditelj poslovnica ili sektora za unutarnju i/ili vanjsku trgovinu, rukovoditelj odjela ili sektora veleprodaje i/ili maloprodaje, rukovoditelj kategorije proizvoda, upravitelj distributivnog centra, marketing analitičar za tržište prodaje i nabave, analitičar za cijene, brand menadžer, agent, broker, prodajni predstavnik, upravitelj u neprofitnom sektoru itd. 

Stručna praksa

Partnerstvo i suradnja specijalističkog diplomskog stručnog studija Trgovinsko poslovanje s partnerima izvan visokoškolskog sustava ostvarivat će se različitim vidovima suradnje, a od samih partnera treba izdvojiti neke kao što su: razni oblici trgovačkih društava (Zvečevo dd, Kutjevo dd, Gastro grupa d.d., Spin valis dd), subjekti maloga i srednjega poduzetništva (Color trgovina d.o.o.,Alles, d.o.o., Plamen International doo, Tommy d.o.o, Prvča d.o.o.,Autoprometno poduzeće Požega, Promet d.o.o, Orljava d.o.o., Konto d.o.o, Aurea marketing d.o.o ), financijske institucije (FINA, Podravska banka), tijela i ustanove javne vlasti (Grad Požega, Županija Požeško-slavonska), koji bi time postali partneri Veleučilišta u obrazovanju.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

  • Specijalist (spec.) trgovinskog poslovanja