Četvrtak , 2.12.2021. | 22:58
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Društveni odjel

 

Stručni studij Računovodstva

Objavljeno: 14.6.2011. u 10:42
Prikaza: 38722
Autor: Administrator
|

Stručni studij Računovodstva

Uvod

Ustroj se i izvedba stručnog studija Računovodstvo nakon reforme visokog obrazovanja (tzv. bolonjskog procesa) odvija na temelju trajne Dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Polaznici se osposobljavaju za praktično obavljanje i vođenje računovodstvenih i fnancijskih poslova u raznim trgovačkim društvima, proračunskim subjektima, ustanovama i institucijama.

Sposobnosti koje student stječe završetkom studija

Ciljevi su stručnog obrazovanja usmjereni prema stručnom osposobljavanju studenata za neposredno uključivanje u sve poslovne i radne procese s područja računovodstvene struke. Uz upoznavanje detalja vezanih uz šire područje računovodstva, polaznici svladavaju tehnike i vještine vezane uz primjenu i obračun poreza, knjigovodstva s obračunom proizvodnje, računovodstveno izvješćivanje, tehniku provođenja interne kontrole, tehniku računovodstva proračunskih korisnika i tehniku analize financijskih izvještaja.

Stručna praksa

Veleučilište u Požegi, prema usvojenom studijskom programu i izvedbenom planu izvodi i stručnu praksu za studente V. i VI. semestra. Izvedba stručne prakse od iznimne je važnosti za cjelovito i kvalitetno izvođenje stručnih studija kakve ustrojava i izvodi Veleučilište u Požegi. Naime, temeljni je cilj izvedbe stručnih studija upravo u pružanju studentima primjerene razine znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stoga je i intencija Veleučilišta u Požegi da svoje studente za vrijeme studiranja što je više moguće uključi u aktualne poslovne i radne procese institucija partnera kako bi njihovo stručno osposobljavanje bilo što cjelovitije, te tako i učinkovitije. Stručna se praksa izvodi kroz dva osnovna oblika:

• stručna praksa u vlastitom izvođenju veleučilišta (upravljanje projektnim ciklusima, sustav javne nabave u Hrvatskoj i slično), t

• stručna praksa s vanjskim subjektima (stručni posjeti subjektima javnog i privatnog sektora, angažiranje vanjskih suradnika – stručnjaka za pojedine djelatnosti, teme i područja koja se svojim sadržajem nalaze u okviru studijskog programa stručnog studija).

Stručna se praksa izvodi u suradnji s vanjskim subjektima-partnerima (javni i privatni sektor), a to su do sada bile Županija Požeško-slavonska, Grad Požega, Regionalna razvojna agencija, Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Porezna uprava, Fina, Hrvatski zavod za irovinsko osiguranje, Županijska bolnica Požega, Županijski sud u Požegi, Općinski sud u Požegi, Kaznionica u Požegi, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Gimnazija Požega, Color trgovina d.o.o., Zvečevo d.d.,  Spin Valis d.d., Hrvatske šume, HEP ODS d.o.o., Alles d.o.o. i mnogi drugi vanjski subjekti i partneri.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom stručnog studija računovodstva, u trajanju od šest semestara, student stječe stručni naziv stručnog prvostupnika ekonomije ( kratica: bacc.oec.)

Stručni studij Računovodstva : Stručni studij Računovodstva :
Stručni studij Računovodstva : Stručni studij Računovodstva :
Stručni studij Računovodstva : Stručni studij Računovodstva :