Utorak , 30.5.2023. | 06:23
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Društveni odjel

 

Stručni studij Trgovina

Objavljeno: 14.6.2011. u 10:43
Prikaza: 29747
Autor: Administrator
|

Stručni studij Trgovina

Uvod

Ustroj se i izvedba stručnog studija Trgovine nakon reforme visokog obrazovanja (tzv. bolonjskog procesa) odvija na temelju trajne Dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Razlozi za pokretanje stručnog studija trgovine su brojni, a kao glavni ističu se potreba za obrazovanim kadrovima višeg stupnja, njihova mogućnost zaposlenja u širokom rasponu gospodarskih djelatnosti te doprinos koji oni mogu dati razvoju sektora malog i srednjeg poduzetništva. Na ovom stručnom studiju polaznici se osposobljavaju za suvremeno i praktično vođenje komercijalnih i drugih srodnih poslova u trgovini, odnosno za izvršavanje svih vrsta trgovačkih poslova i obavljanje različitih djelatnosti i gospodarskih usluga, poduzetništva i menadžmenta.

Sposobnosti koje student stječe završetkom studija

Na stručnom studiju trgovine polaznici svladavaju tehnike i vještine rada za suvremeno i praktično vođenje komercijalnih i drugih srodnih poslova u trgovini, odnosno za izvršavanje svih vrsta trgovačkih poslova i obavljanje različitih djelatnosti i gospodarskih usluga, marketinga, poduzetništva i operativnog rukovođenja, transporta, otpremništva, skladišnih usluga, poznavanja robe, komercijalnih usluga javnih skladišta, komercijalnih poslova u ustanovama i institucijama državne uprave i slično.

Stručna praksa

Veleučilište u Požegi, prema usvojenom studijskom programu i izvedbenom planu izvodi i stručnu praksu za studente V. i VI. semestra. Izvedba stručne prakse od iznimne je važnosti za cjelovito i kvalitetno izvođenje stručnih studija kakve ustrojava i izvodi Veleučilište u Požegi. Naime, temeljni je cilj izvedbe stručnih studija upravo u pružanju studentima primjerene razine znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stoga je i intencija Veleučilišta u Požegi da svoje studente za vrijeme studiranja što je više moguće uključi u aktualne poslovne i radne procese institucija partnera kako bi njihovo stručno osposobljavanje bilo što cjelovitije, te tako i učinkovitije. Stručna se praksa izvodi kroz dva osnovna oblika: • stručna praksa u vlastitom izvođenju veleučilišta (upravljanje projektnim ciklusima, sustav javne nabave u Hrvatskoj i slično), te stručna praksa s vanjskim subjektima (stručni posjeti subjektima javnog i privatnog sektora, angažiranje vanjskih suradnika – stručnjaka za pojedine djelatnosti, teme i područja koja se svojim sadržajem nalaze u okviru studijskog programa stručnog studija). Stručna se praksa izvodi u suradnji s vanjskim subjektima-partnerima, a to su do sada bile Regionalna razvojna agencija „Vallis Aurea", Hrvatski zavod za zapošljavanje, Color trgovina d.o.o., Croatia Osiguranje d.d., Vexter d.o.o, Metalija-trans d.o.o, Petrokemija d.d., Zvečevo d.d., Spin Valis d.d., Hrvatske šume, HEP ODS d.o.o., Alles d.o.o., Vidović promet, Atlas Comerce, i mnogi drugi vanjski subjektipartneri.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom stručnog studija trgovine, u trajanju od šest semestara student stječe stručni naziv stručnog prvostupnika ekonomije ( kratica: bacc. oec. ).

Stručni studij Trgovina : Stručni studij Trgovina :
Stručni studij Trgovina : Stručni studij Trgovina :
Stručni studij Trgovina : Stručni studij Trgovina :
Stručni studij Trgovina : Stručni studij Trgovina :
Stručni studij Trgovina : Stručni studij Trgovina :