Ponedjeljak , 25.9.2023. | 10:51
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Društveni odjel

 

Stručni Upravni studij

Objavljeno: 14.6.2011. u 10:44
Prikaza: 59026
Autor: Administrator
|

Stručni Upravni studij

Uvod

Ustroj se i izvedba stručnog Upravnog studija nakon reforme visokog obrazovanja (tzv. bolonjskog procesa) odvija na temelju trajne Dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. S obzirom na postojeće stanje, kao i projekciju budućih stanja i potražnje na tržištu rada za ovakvim stručnim kadrom, smatra se potrebnim obrazovanje stručnih prvostupnika uprave, kako u javnom sektoru (tijelima državne vlasti te tijelima lokalne i regionalne samouprave), tako i u privatnom sektoru, posebice zbog potrebe jačanja srednjeg i malog poduzetništva.

Sposobnosti koje student stječe završetkom studija

Završetkom ovog studija studenti stječu stručna i praktična znanja i vještine, ne samo u pogledu pojmova koji pripadaju korpusu užih upravnih disciplina, već i u pogledu pojmova koji su važni za upravu poput informatike, financiranja javnih potreba, statusnih prava građana, uredskog poslovanja, arhivistike i dr. Također je važan element stručnog osposobljavanja studenata stjecanje temeljnih znanja i vještina s pravnog područja poput osnova radnog i socijalnog prava, osnova trgovačkog prava, osnova građanskog prava, nomotehnike i dr. S obzirom na sve navedeno, studenti su ovoga studija osposobljeni za samostalno obavljanje upravno-pravnih poslova u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, kao i za stručno i praktično proširenje svojih stečenih znanja o upravi u organizacijskom, pravnom, kadrovskom i političkom vidu i izvan opsega javne uprave, tj., poglavito u gospodarskom sektoru.

Stručna praksa

Veleučilište u Požegi prema usvojenom studijskom programu i izvedbenom planu izvodi i stručnu praksu za studente III., IV., V. i VI. semestra. Izvedba stručne prakse od iznimne je važnosti za cjelovito i kvalitetno izvođenje stručnih studija kakve ustrojava i izvodi Veleučilište u Požegi. Naime, temeljni cilj izvedbe stručnih studija je upravo u pružanju studentima primjerene razine znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stoga je i intencija Veleučilišta u Požegi da svoje studente za vrijeme studiranja što je više moguće uključi u aktualne poslovne i radne procese institucija partnera kako bi njihovo stručno osposobljavanje bilo što cjelovitije, te tako i učinkovitije. Stručna se praksa izvodi u suradnji s institucijama-partnerima, a to su dosada bile Županija Požeško-slavonska, Gradsko poglavarstvo grada Požege, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje PS Požega, Općinski i Županijski sud u Požegi, Prekršajni sud, Trgovački sud u Slavonskom brodu, Kaznionica u Požegi, Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Kazneni zavod, Regionalna razvojna agencija „Vallis Aurea", Gimnazija Požega, Grad Donji Miholjac, Porezna uprava, Županijska bolnica Požega, Hrvatske šume, Zvečevo d.d., Spin Vallis d.d. kao i mnoge druge institucije-partneri. Jedan vid prakse odvija se i kroz radionice koje organizira nastavno osoblje Veleučilišta kao i vanjski suradnici.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom stručnog upravnog studija, u trajanju od šest semestara, student stječe stručni naziv stručnog prvostupnika javne uprave (bacc.admin. publ.).

Stručni Upravni studij : Stručni Upravni studij :
Stručni Upravni studij : Stručni Upravni studij :
Stručni Upravni studij : Stručni Upravni studij :
Stručni Upravni studij : Stručni Upravni studij :