Utorak , 30.5.2023. | 05:32
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Poljoprivredni odjel

 

Stručni studij Prehrambena tehnologija

Objavljeno: 14.6.2011. u 10:41
Prikaza: 37068
Autor: Administrator
|

Stručni studij Prehrambena tehnologija

Uvod

Ustroj i izvedba studijskog programa stručnoga studija Prehrambene tehnologije odvija se temeljem izdane trajne Dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 9. lipnja 2008. godine.

Prehrambena industrija u svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj, jedna je od najdinamičnijih industrija. Zbog toga je prehrambenoj industriji potreban stručan kadar koji će pratiti najnovije trendove u struci te biti sposoban neposredno upravljati složenim tehnološkim procesima, voditi računa o kvaliteti i unapređenju kvalitete prehrambenih proizvoda te sudjelovati u svim drugim (stručnim) poslovima vezanim za proizvodnju hrane.

Stručna praksa

U izvedbi studija predviđena je uska suradnja s prehrambenim industrijama u regiji; Zvečevo, prehrambena industrija d.d., Požega, Kutjevo d.d., Kutjevo, kao i sa subjektima maloga i srednjeg poduzetništva i obiteljskim gospodarstvima koja se bave proizvodnjom hrane. Pored stručne prakse u kontinuiranom trajanju predviđeno je da se i tijekom nastave održavaju industrijske vježbe u pogonima prehrambene industrije. Partnerima stručnog studija smatramo cjelokupnu prehrambenu industriju regije. Upravo naglašavanjem praktičnoga dijela nastave ostvaruju se svi ciljevi izvođenja stručnih studija te je stoga i u okviru nastavnih djelatnosti ovoga stručnoga studija posebna pozornost posvećena aktivnom uključivanju polaznika studija u poslovne procese partnera izvan visokoškolskog sustava obrazovanja

Sposobnosti koje student stječe završetkom studija

Završetkom stručnog studija prehrambene tehnologije na Veleučilištu u Požegi studenti stječu teoretska, te poglavito stručna i praktična znanja u svim segmentima koje danas obuhvaća prehrambena tehnologija (npr. konzerviranje, proizvodnja prehrambenih proizvoda, kontrola i upravljanje procesima proizvodnje, skladištenje sirovina i gotovih proizvoda), poštujući načela ekološke proizvodnje i upoznavajući određene sastojke hrane i njihov pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi. Stečenim stručnim znanjima i vještinama studenti bivaju cjelovito osposobljeni neposredno po završetku studija uključiti se u aktualne radne i poslove procese u okviru subjekata prehrambene industrije, ali i za pokretanje vlastitih poduzetničkih djelatnosti i pothvata u vidu osnivanja obrta, trgovačkih društava i sl.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji student stječe završetkom stručnog studija

Završetkom stručnog studija prehrambene tehnologije na Veleučilištu u Požegi, u trajanju od tri godine, stječe se stručni naziv stručni prvostupnik prehrambene tehnologije (bacc.ing.techn. aliment).

Stručni studij Prehrambena tehnologija : Stručni studij Prehrambena tehnologija :
Stručni studij Prehrambena tehnologija : Stručni studij Prehrambena tehnologija :
Stručni studij Prehrambena tehnologija : Stručni studij Prehrambena tehnologija :
Stručni studij Prehrambena tehnologija : Stručni studij Prehrambena tehnologija :
Stručni studij Prehrambena tehnologija : Stručni studij Prehrambena tehnologija :
Stručni studij Prehrambena tehnologija : Stručni studij Prehrambena tehnologija :