Ponedjeljak , 25.9.2023. | 10:50
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Poljoprivredni odjel

 

Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva

Objavljeno: 14.6.2011. u 10:39
Prikaza: 26809
Autor: Administrator
|

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

Uvod

Ustroj se i izvedba stručnog studija vinogradarstva–vinarstva–voćarstva nakon reforme visokog obrazovanja (tzv. bolonjskog procesa) odvija na temelju trajne Dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 5.lipnja 2008. godine. Po uzoru se na stručne studije u svijetu, a korištenjem dosadašnjih vlastitih iskustava na Poljoprivrednom odjelu, stručnom studiju vinogradarstva-vinarstva–voćarstva, obrazuju stručnjaci koji svojom visokom stručnošću i znanjem udovoljavaju potrebama suvremene poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Zadaća je stručnog obrazovanja omogućiti studentima da se kroz kraće vrijeme studiranja potpuno i samostalno uključuju u poslovne i radne procese, osnivanje malih tvrtki, trgovačkih društava, poljoprivrednih i drugih obiteljskih gospodarstava suvremene poljoprivredne proizvodnje.

Stručna praksa

Metode nastave koje se trenutno primjenjuju u nastavi stručnoga studija vinogradarstva-vinarstva-voćarstva su predavanja, vježbe, stručna praksa te stručne ekskurzije radi što kvalitetnijeg i cjelovitijeg osposobljavanja studenata za rad u struci. Praktične metode nastave u okviru studijskog programa su vježbe, terenski rad i seminarska aktivnost studenata, koje osim angažmana nastavnoga kadra Veleučilišta uključuju i angažman stručnjaka iz prakse koje sadrže i mentorstvo - voditeljstvo stručne prakse, stručnih i istraživačkih radova, kako studenata, tako i suradničkog kadra Veleučilišta. Takav se nastavni oblik primjenjuje organiziranjem stručnih posjeta studenata poljoprivrednim gospodarstvima, manjim obiteljskim gospodarstvima, domaćim i inozemnim tvrtkama, ustanovama i školama koje su poslovni partneri Veleučilišta u Požegi i partneri u obrazovanju (Vinogradarstvo i podrumarstvo Krauthaker, Enjigi, Kutjevo i dr.).

Sposobnosti koje studenti stječu završetkom studija

Studijski program stručnog studija vinogradarstva–vinarstva–– voćarstva, koji se od 1998. godine neprekidno odvija u gradu Požegi ustrojen je tako da studentima tijekom šest semestara daje potrebitu razinu teoretskoga znanja i vještina te cjelovito i kvalitetno praktično znanje koje ih osposobljava za neposredno i samostalno uključivanje u sve radne, poslovne i proizvodne procese.

Studenti se osposobljavaju za:

  • neposredan rad u vinogradarskoj, vinarskoj i voćarskoj proizvodnji,
  • planiranje i zasnivanje vinograda i voćnjaka na malim obiteljskim gospodarstvima,
  • pravilno i pravovremeno primjenjivanje fitomedicinskih mjera zaštite vinograda i voćnjaka,
  • organizaciju prijevoza, dorade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda,
  • izgradnju i opremanje manjih pogona za destilaciju jakih alkoholnih pića ili pripravu voćnih sokova i voćnih prerađevina,
  • vođenje i gospodarenje malim poduzećima u vinogradarstvu, vinarstvu i marketing poljoprivrednih proizvoda, grožđa, vina, voća, alkoholnih pića i sokova te prerađevina

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji student stječe završetkom stručnog studija

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija je stručni prvostupnik vinogradarstva–vinarstva– voćarstva (bacc.ing.agr.).

Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva : Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo :
Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva : Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo :
Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva : Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo :
Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva : Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo :
Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva : Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo :
Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva : Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo :
Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva : Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo :
Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva : Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo :
Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva : Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo :
Stručni studij Vinogradarstva-vinarstva-voćarstva : Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo :