Utorak , 18.9.2018. | 15:44
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Upisi

 

Info

Objavljeno: 14.9.2018. u 14:31
Prikaza: 2300
Autor: Administrator
|

UPISI 2. ROK DRŽAVNE MATURE

1. RASPORED UPISA: • 24.09.2018. u 09,00 sati svi redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih stru?nih studija Ra?unovodstvo, Trgovina, Upravni studij, Vinogradarstvo – vinarstvo - vo?arstvo i Prehrambena tehnologija


2. PROTOKOL UPISA • od 09:00 do 09:15 sati prozivka (ispred dvorane Dragutin Lerman I. kat), • od 09:15 do 10:30 ispunjavanje upisnih papira, kontrola i fotografiranje za studentsku iskaznicu (dvorana Dragutin Lerman I. kat), • od 10:30 upis na studomatu po grupama (dvorana V. Babuki? I. kat) i upis u mati?nu knjigu

Svaki kandidat na upis mora do?i osobno u to?no odre?eno vrijeme (najkasnije do 09,00 sati) s ve? upla?enim uplatnicama na prozivku. Kandidat koji ne do?e na upis sukladno rasporedu upisa, gubi pravo upisa i naknadno mu ne?e biti omogu?en upis!


3. DOKUMENTI ZA UPIS
a) upisni broj (broj prepisati iz NISpVU sustava nakon objave kona?nih rang lista),
b) svjedodžba o završnom radu/maturi i potvrda/e o položenim obveznim ispitima državne mature ili svjedodžba o državnoj maturi - neovjerene preslike
c) pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji dokumenata,
d) preslika obje stranice osobne iskaznice,
e) 2 identi?ne fotografije formata 4 cm x 6 cm,
f) dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00kn (SVI STUDENTI) i školarine (REDOVITI KOJI SE NE UPISUJU PRVI PUTA U PRVU GODINU I IZVANREDNI STUDENTI),
g) original potvrdu nadležnog državnog tijela kojom se dokazuje pripadnost nekoj od kategorija prema kojoj je pristupnik ostvario pravo izravnog upisa,
h) kandidati koji su ostvarili pravo upisa na redoviti preddiplomski studij Veleu?ilišta u Požegi, a prethodno su bili upisani na neko drugo visoko u?ilište dužni su donijeti potvrdu tog visokog u?ilišta o statusu studenta (ako su bili redoviti potvrdu da su promijenili status u izvanredan studij, potvrdu o diplomiranju ili ispisnicu, a ako su bili izvanredni potvrdu o upisu s naznakom da student nije bio upisan u statusu redovitog studenta)
i) strani državljani dostavljaju dokaz o državljanstvu i uvjerenje o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latini?nog pisma.4. VISINA ŠKOLARINE I TROŠKOVI UPISA NA STUDIJ
 • • Svaki kandidat koji se upisuje pla?a troškove upisa, upisnih materijala, indeksa i studentske iskaznice u ukupnom iznosu od 350,00 kn • • Redoviti studenti ne pla?aju školarinu pri prvom upisu u prvu studijsku godinu. Studenti koji se ne upisuju po prvi puta u prvu godinu redovitog studija pla?aju školarinu u iznosu od 6.000,00 kuna za upis 1. godine na Društvenom odjelu (Ra?unovodstvo, Trgovina ili Upravni studij) odnosno 7.500,00 kuna za upis 1. godine na Poljoprivrednom odjelu (Vinogradarstvo-vinarstvo- vo?arstvo ili Prehrambena tehnologija)
 • • Izvanredni studenti pla?aju školarinu u iznosu od 5.000,00 kuna za upis studija na Društvenom odjelu (Ra?unovodstvo, Trgovina ili Upravni studij) odnosno 6.200,00 kuna za upis studija na Poljoprivrednom odjelu (Vinogradarstvo-vinarstvo-vo?arstvo ili Prehrambena tehnologija).
 • Studenti su obvezni propisani iznos školarine uplatiti u cijelosti ili na rate i to prvi dio (u iznosu od najmanje 75%) upla?uju pri upisu, a ostatak moraju uplatiti najkasnije do 28.velja?e 2019.

Troškovi školarine i troškovi upisa (za redovite i izvanredne studente) upla?uju se na IBAN Veleu?ilišta u Požegi HR7223400091110434078 PBZ (u pozivu na broj obavezno navesti OIB studenta)


Objavljeno: 4.9.2018. u 8:48
Prikaza: 8528
Autor: Danijela Hrmic
|

Natje?aj za upis studenata u prvu godinu stru?nih studija (ak.god. 2018./2019.)

Natje?aj za upis studenata u prvu godinu stru?nih studija (ak.god. 2018./2019.)(18040912508226.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2386 kb

Datum objave: 4.9.2018.

Objavljeno: 10.7.2018. u 7:01
Prikaza: 5648
Autor: Administrator
|

OBAVIJEST O UPISU ZA KANDIDATE KOJI PRAVO UPISA OSTVARUJU PUTEM SUSTAVA POSTANI STUDENTU LJETNOM UPISNOM ROKU AKADEMSKE

1.RASPORED UPISA:

 • 19.07.2018. u 09,00 sati svi redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih stru?nih studija Vinogradarstvo-vinarstvo- vo?arstvo i Prehrambena tehnologija
 • 20.07.2018. u 9:00 satisvi redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih stru?nih studija Ra?unovodstvo,Trgovina i Upravni studij

2.PROTOKOL UPISA

 • od 09:00 do 09:15 sati prozivka,
 • od 09:15 do 10:30 ispunjavanje upisnih papira, kontrola i fotografiranje za studentsku iskaznicu (dvorana Matko Pei? I. kat),
 • od 10:30 upis na studomatu po grupama (dvorana V. Babuki? I. kat) i upis u mati?nu knjigu

Svaki kandidat na upis mora do?i osobno u to?no odre?eno vrijeme (najkasnije do09,00 sati) s ve? upla?enim uplatnicama na prozivku. Kandidat koji ne do?e na upis sukladno rasporedu upisa, gubi pravo upisa i naknadno mu ne?e biti omogu?en upis!

3.DOKUMENTI ZA UPIS

a)upisni broj (broj prepisati iz NISpVU sustava nakon objave kona?nih rang lista),

b)svjedodžba o završnom radu i potvrda o položenim obveznim ispitima državne mature ili svjedodžba o državnoj maturi- neovjerene preslike

c)pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji dokumenata,

d)preslika obje stranice osobne iskaznice,

e)2 fotografije formata 4 cm x 6 cm,

f)dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00kn (SVI STUDENTI) i školarine (REDOVITI KOJI SE NE UPISUJU PRVI PUTA U PRVU GODINU I IZVANREDNI STUDENTI),

g)original potvrdu nadležnog državnog tijela kojom se dokazuje pripadnost nekoj od kategorija prema kojoj je pristupnik ostvario pravo izravnog upisa,

h)kandidati koji su ostvarili pravo upisa na redoviti preddiplomski studij Veleu?ilišta u Požegi, a prethodno su bili upisani na neko drugo visoko u?ilište dužni su donijeti potvrdu tog visokog u?ilišta o statusu studenta (ako su bili redoviti potvrdu da su promijenili status u izvanredan studij, potvrdu o diplomiranju ili ispisnicu, a ako su bili izvanredni potvrdu o upisu s naznakom da student nije bio upisan u statusu redovitog studenta)

i)strani državljani dostavljaju dokaz o državljanstvu i uvjerenje o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latini?nog pisma.

4.VISINA ŠKOLARINE I TROŠKOVI UPISA NA STUDIJ

 • Svaki kandidat koji se upisuje pla?a troškove upisa, upisnih materijala, indeksa i studentske iskaznice u ukupnom iznosu od 350,00 kn

 • Redoviti studenti ne pla?aju školarinu pri prvom upisu u prvu studijsku godinu. Studenti koji se ne upisuju po prvi puta u prvu godinu redovitog studija pla?aju školarinuu iznosu od 6.000,00 kuna za upis 1. godine na Društvenom odjelu(Ra?unovodstvo, Trgovina ili Upravni studij) odnosno 7.500,00 kuna za upis 1. godine na Poljoprivrednom odjelu(Vinogradarstvo-vinarstvo- vo?arstvo ili Prehrambena tehnologija)
 • Izvanrednistudenti pla?aju školarinu u iznosu od 5.000,00 kuna za upis studija na Društvenom odjelu(Ra?unovodstvo, Trgovina ili Upravni studij) odnosno 6.200,00 kuna za upis studija na Poljoprivrednom odjelu(Vinogradarstvo-vinarstvo-vo?arstvo ili Prehrambena tehnologija).
 • Studenti su obvezni propisani iznos školarine uplatiti u cijelosti ili na rate i to prvi dio (u iznosu od najmanje 75%) upla?uju pri upisu, a ostatakmoraju uplatiti najkasnije do 28.velja?e 2019.

Troškovi školarine i troškovi upisa (za redovite i izvanredne studente) upla?uju se na IBAN Veleu?ilišta u Požegi HR7223400091110434078 (u pozivu na broj obavezno navesti OIB studenta)


Objavljeno: 2.3.2018. u 9:51
Prikaza: 10158
Autor: Administrator
|

Upišite se na Veleu?ilište u Požegi

Pred Vama se nalazi odluka o po?etku studiranja i napredovanja u obrazovanju s ciljem stvaranja konkurentnosti na tržištu rada.

Veleu?ilište u Požegi budu?im studentima nudi 6 studijskih programa:

 

Detaljnije informacije o Veleu?ilištu Požegi pogledajte u promotivnom filmu i promotivnoj brošuriDetaljnije informacije o Poljoprivrednom odjelu Veleu?ilišta u Požegi pogledajte u promotivnom filmu Za sve informacije o na?inu upisa, slobodnim jestima, datumima i školarinama pogledajte link uvijeti upisa

MI STVARAMO INTELEKTUALNI KAPITAL ZA BOLJU BUDU?NOST!