Ponedjeljak , 1.3.2021. | 23:55
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Upisi

 

Uvjeti upisa

Objavljeno: 16.9.2020. u 8:52
Prikaza: 4785
Autor: Administrator
|

OBAVIJEST O UPISU ZA KANDIDATE KOJI PRAVO UPISA U AKADEMSKU 2020./2021. GODINU OSTVARUJU PUTEM SUSTAVA POSTANI STUDEN

OBAVIJEST O UPISU ZA KANDIDATE KOJI PRAVO UPISA U AKADEMSKU2020./2021. GODINU OSTVARUJU PUTEM SUSTAVA POSTANI STUDENT U JESENSKOM UPISNOM ROKU

1.RASPORED UPISA:

·21.09.2020. u 10,00 sati prizemlje zgrade Veleučilišta u Požegi, Vukovarska 17, Požega, svi redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih stručnih studija Računovodstvo, Trgovina, Upravni studij, Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvoi Prehrambena tehnologija

2.PROTOKOL UPISA

·od 10:00 do 10:15 sati registracija,

·od 10:15 do 11:15 ispunjavanje upisnih papira, kontrola i fotografiranje za studentsku iskaznicu, odabir izbornih predmeta i upis u matičnu knjigu (dvorana Dobriša Cesarić).

Svaki kandidat na upis treba doći osobno u točno određeno vrijeme (najkasnije do10,00 sati) s već uplaćenim uplatnicamana registraciju.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj svi kandidati koji dolaze na upis trebaju doći osobno (bez pratnje), imati masku za lice, svoju kemijsku olovku te se tijekom upisa pridržavati svih preporuka HZJZ. Ukoliko je nekome od kandidata izrečena mjera izolacije ili samoizolacije potrebno je javiti se na broj telefona 034 / 311 – 450.

3.DOKUMENTI ZA UPIS

a)upisni broj (broj prepisati iz NISpVU sustava nakon objave konačnih rang lista),

b)svjedodžba o završnom radu/maturi i potvrda/e o položenim obveznim ispitima državne mature ili svjedodžba o državnoj maturi- neovjerene preslike

c)svjedodžbe svih razreda srednje škole - neovjerene preslike

d)pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji dokumenata,

e)preslika obje stranice osobne iskaznice,

f)1 fotografija formata 4 cm x 6 cm,

g)dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 150,00kn (SVI STUDENTI) i školarine (REDOVITI KOJI SE NE UPISUJU PRVI PUTA U PRVU GODINU I IZVANREDNI STUDENTI),

h)original potvrdu nadležnog državnog tijela kojom se dokazuje pripadnost nekoj od kategorija prema kojoj je pristupnik ostvario pravo izravnog upisa,

i)kandidati koji su ostvarili pravo upisa na redoviti preddiplomski studij Veleučilišta u Požegi, a prethodno su bili upisani na neko drugo visoko učilište dužni su donijeti potvrdu tog visokog učilišta o statusu studenta (ako su bili redoviti potvrdu da su promijenili status u izvanredan studij, potvrdu o diplomiranju ili ispisnicu, a ako su bili izvanredni potvrdu o upisu s naznakom da student nije bio upisan u statusu redovitog studenta)

j)strani državljani dostavljaju dokaz o državljanstvu i uvjerenje o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma.

4.VISINA ŠKOLARINE I TROŠKOVI UPISA NA STUDIJ

·Svaki kandidat koji se upisuje plaća troškove upisa, upisnih materijala i studentske iskaznice u ukupnom iznosu od 150,00 kn·Redovitistudenti ne plaćaju školarinu pri prvom upisu u prvu studijsku godinu. Studenti koji se ne upisuju po prvi puta u prvu godinu redovitog studija plaćaju školarinu u iznosu od 3.000,00 kuna za upis 1. godine.

·Izvanrednistudenti plaćaju školarinu u iznosu od 5.000,00 kuna za upis studija na Društvenom odjelu(Računovodstvo, Trgovina ili Upravni studij) odnosno 6.200,00 kuna za upis studija na Poljoprivrednom odjelu(Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo ili Prehrambena tehnologija).

·Studenti su obvezni propisani iznos školarine uplatiti u cijelosti ili na rate i to prvi dio (u iznosu od najmanje 75%) uplaćuju pri upisu, a ostatakmoraju uplatiti najkasnije do 28.veljače 2021.

Troškovi školarine i troškovi upisa (za redovite i izvanredne studente) uplaćuju se na IBAN Veleučilišta u Požegi HR7223400091110434078 PBZ (u pozivu na broj obavezno navesti OIB studenta)