Petak , 24.5.2019. | 10:26
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Upisi

 

Uvjeti upisa

Objavljeno: 23.5.2019. u 6:56
Prikaza: 1362
Autor: Administrator
|

PRIJAVE BEZ DRŽAVNE MATURE

Uvjeti upisa : PRIJAVE BEZ DRŽAVNE MATURE

Od 6. svibnja do 7. lipnja 2019. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 sati možete se prijaviti za prvi rok upisa na preddiplomske stručne studije i na specijalistički diplomski stručni studij Veleučilišta u Požegi.

Od 6. svibnja do 7. lipnja 2019. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 sati možete se prijaviti za prvi rok upisa na preddiplomske stručne studije i na specijalistički diplomski stručni studij Veleučilišta u Požegi.

 

PRIJAVA ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

Prijava za upis se ne naplaćuje, a za prijavu vam je potrebno:

  • (1) popunjena tiskanica za prijavu (u prilogu);
  • (2) sve svjedodžbe četverogodišnje srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu (maturi) u originalu ili ovjerene kopije;
  • (3) preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB pristupnika

Pravo na upis ostvaruju sukladno Natječaju (u prilogu) kandidati koji:

  • nisu obveznici polaganja državne mature (strukovni i umjetnički program)
  • osobe koje su položile državnu maturu, a nisu se prijavile putem NISpVU sustava
  • osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine.

 

PRIJAVA ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Prijava za upis se ne naplaćuje, a za prijavu vam je potrebno: (1) popunjena tiskanica za prijavu (u prilogu); (2) ovjerena preslika svjedodžbe ili diplome o završenom studiju; (3) ovjerena preslika potvrde o izjednačenju s odgovarajućim stručnim nazivom stručnog prvostupnika; (4) ovjereni prijepis svih ocjena položenih ispita od strane visokog učilišta sa izračunatim prosjekom ocjena na tri decimale, uz napomenu da kandidati koji su preddiplomski studij završili na Veleučilištu u Požegi ne moraju ovjeravati dokumente.

 

Za više informacija molimo pročitati Natječaj za upis studenata u akademskoj 2019./2020. godini (u prilogu) ili nas kontaktirajte na e-mailreferada@vup.hr ili telefon 034/311-450

 

Prijaviti se možete osobno u Studentskoj službi Veleučilišta u Požegi ili poštom na adresu:

Veleučilište u Požegi
Studentska služba
Vukovarska 17
34000 Požega

TISKANICA ZA PRIJAVU

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 391 kb

Datum objave: 23.5.2019.

Objavljeno: 15.4.2019. u 6:57
Prikaza: 1565
Autor: Administrator
|

Natječaj za upis studenata u prvu godinu stručnih studija Veleučilišta u Požegi u ak.god. 2019./2020.Natječaj za upis studenata u prvu godinu stručnih studija Veleučilišta u Požegi

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2510 kb

Datum objave: 15.4.2019.