Ponedjeljak , 15.7.2019. | 21:21
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Upisi

 

Uvjeti upisa

Objavljeno: 2.7.2019. u 10:10
Prikaza: 730
Autor: Administrator
|

OBAVIJEST O UPISU ZA KANDIDATE KOJI PRAVO UPISA U AKADEMSKU 2019./2020. GODINU

OBAVIJEST O UPISU ZA KANDIDATE KOJI PRAVO UPISA U AKADEMSKU 2019./2020. GODINU OSTVARUJU PUTEM SUSTAVA POSTANI STUDENT U LJETNOM UPISNOM ROKU

OBAVIJEST O UPISU ZA KANDIDATE KOJI PRAVO UPISA U AKADEMSKU 2019./2020. GODINU

OSTVARUJU PUTEM SUSTAVA POSTANI STUDENT U LJETNOM UPISNOM ROKU

1.RASPORED UPISA:

·19.07.2019. u 09,00 sati svi redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih stručnih studija Računovodstvo, Trgovina, Upravni studij, Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvoi Prehrambena tehnologija

 

 

2.PROTOKOL UPISA

 • ·od 09:00 do 09:15 sati prozivka,
 • ·od 09:15 do 10:00 ispunjavanje upisnih papira, kontrola i fotografiranje za studentsku iskaznicu (dvorana Dobriša Cesarić),
 • ·od 10:00 upis na studomatu po grupama (dvorana V. Babukić I. kat) i upis u matičnu knjigu

 

Svaki kandidat na upis mora doći osobno u točno određeno vrijeme (najkasnije do09,00 sati) s već uplaćenim uplatnicama na prozivku. Kandidat koji ne dođe na upis sukladno rasporedu upisa, gubi pravo upisa i naknadno mu neće biti omogućen upis!

 

 

3.DOKUMENTI ZA UPIS

 • a)upisni broj (broj prepisati iz NISpVU sustava nakon objave konačnih rang lista),
 • b)svjedodžba o završnom radu/maturi i potvrda/e o položenim obveznim ispitima državne mature ili svjedodžba o državnoj maturi- neovjerene preslike
 • c)svjedodžbe svih razreda srednje škole - neovjerene preslike
 • d)pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji dokumenata,
 • e)preslika obje stranice osobne iskaznice,
 • f)1 fotografija formata 4 cm x 6 cm,
 • g)dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 150,00kn (SVI STUDENTI) i školarine (REDOVITI KOJI SE NE UPISUJU PRVI PUTA U PRVU GODINU I IZVANREDNI STUDENTI),
 • h)original potvrdu nadležnog državnog tijela kojom se dokazuje pripadnost nekoj od kategorija prema kojoj je pristupnik ostvario pravo izravnog upisa,
 • i)kandidati koji su ostvarili pravo upisa na redoviti preddiplomski studij Veleučilišta u Požegi, a prethodno su bili upisani na neko drugo visoko učilište dužni su donijeti potvrdu tog visokog učilišta o statusu studenta (ako su bili redoviti potvrdu da su promijenili status u izvanredan studij, potvrdu o diplomiranju ili ispisnicu, a ako su bili izvanredni potvrdu o upisu s naznakom da student nije bio upisan u statusu redovitog studenta)
 • j)strani državljani dostavljaju dokaz o državljanstvu i uvjerenje o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma.

4.VISINA ŠKOLARINE I TROŠKOVI UPISA NA STUDIJ

·Svaki kandidat koji se upisuje plaća troškove upisa, upisnih materijala i studentske iskaznice u ukupnom iznosu od 150,00 kn


 

·Redoviti studenti ne plaćaju školarinu pri prvom upisu u prvu studijsku godinu. Studenti koji se ne upisuju po prvi puta u prvu godinu redovitog studija plaćaju školarinuu iznosu od 3.000,00 kuna za upis 1. godine.

·Izvanrednistudenti plaćaju školarinu u iznosu od 5.000,00 kuna za upis studija na Društvenom odjelu(Računovodstvo, Trgovina ili Upravni studij) odnosno 6.200,00 kuna za upis studija na Poljoprivrednom odjelu(Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo ili Prehrambena tehnologija).

·Studenti su obvezni propisani iznos školarine uplatiti u cijelosti ili na rate i to prvi dio (u iznosu od najmanje 75%) uplaćuju pri upisu, a ostatakmoraju uplatiti najkasnije do 29.veljače 2020.

 

Troškovi školarine i troškovi upisa (za redovite i izvanredne studente) uplaćuju se na IBAN Veleučilišta u Požegi HR7223400091110434078 PBZ (u pozivu na broj obavezno navesti OIB studenta)

Objavljeno: 10.6.2019. u 6:56
Prikaza: 3545
Autor: Administrator
|

PRIJAVE BEZ DRŽAVNE MATURE

Uvjeti upisa : PRIJAVE BEZ DRŽAVNE MATURE

Od 6. svibnja do 7. lipnja 2019. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 sati možete se prijaviti za prvi rok upisa na preddiplomske stručne studije i na specijalistički diplomski stručni studij Veleučilišta u Požegi.

Od 6. svibnja do 7. lipnja 2019. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 sati možete se prijaviti za prvi rok upisa na preddiplomske stručne studije i na specijalistički diplomski stručni studij Veleučilišta u Požegi.

 

PRIJAVA ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

Prijava za upis se ne naplaćuje, a za prijavu vam je potrebno:

 • (1) popunjena tiskanica za prijavu (u prilogu);
 • (2) sve svjedodžbe četverogodišnje srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu (maturi) u originalu ili ovjerene kopije;
 • (3) preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB pristupnika

Pravo na upis ostvaruju sukladno Natječaju (u prilogu) kandidati koji:

 • nisu obveznici polaganja državne mature (strukovni i umjetnički program)
 • osobe koje su položile državnu maturu, a nisu se prijavile putem NISpVU sustava
 • osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine.

 

PRIJAVA ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Prijava za upis se ne naplaćuje, a za prijavu vam je potrebno: (1) popunjena tiskanica za prijavu (u prilogu); (2) ovjerena preslika svjedodžbe ili diplome o završenom studiju; (3) ovjerena preslika potvrde o izjednačenju s odgovarajućim stručnim nazivom stručnog prvostupnika; (4) ovjereni prijepis svih ocjena položenih ispita od strane visokog učilišta sa izračunatim prosjekom ocjena na tri decimale, uz napomenu da kandidati koji su preddiplomski studij završili na Veleučilištu u Požegi ne moraju ovjeravati dokumente.

 

Za više informacija molimo pročitati Natječaj za upis studenata u akademskoj 2019./2020. godini (u prilogu) ili nas kontaktirajte na e-mailreferada@vup.hr ili telefon 034/311-450

 

Prijaviti se možete osobno u Studentskoj službi Veleučilišta u Požegi ili poštom na adresu:

Veleučilište u Požegi
Studentska služba
Vukovarska 17
34000 Požega

TISKANICA ZA PRIJAVU

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 391 kb

Datum objave: 10.6.2019.

Objavljeno: 15.4.2019. u 6:57
Prikaza: 3740
Autor: Administrator
|

Natječaj za upis studenata u prvu godinu stručnih studija Veleučilišta u Požegi u ak.god. 2019./2020.Natječaj za upis studenata u prvu godinu stručnih studija Veleučilišta u Požegi

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2510 kb

Datum objave: 15.4.2019.