Utorak , 29.9.2020. | 05:44
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Upisi

 

Uvjeti upisa

Objavljeno: 2.9.2020. u 13:14
Prikaza: 1911
Autor: Administrator
|

PRIJAVE KANDIDATA BEZ POLOŽENIH ISPITA DRŽAVNE MATURE I PRIJAVE ZA SPECIJALISTIČKI DIPL.
PRIJAVE NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE KANDIDATA BEZ POLOŽENIH ISPITA DRŽAVNE MATURE I PRIJAVE ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ PUTEM RAZREDBENOG POSTUPKA

Od 1. rujna do 25. rujna 2020. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 sati možete se prijaviti za drugi rok upisa na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Požegi a od 1. rujna do 5. listopada 2020. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 sati na specijalistički diplomski stručni studij Veleučilišta u Požegi.

 

PRIJAVA ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

Prijava za upis se ne naplaćuje, a za prijavu vam je potrebno:

  • (1)popunjena tiskanica za prijavu(u prilogu);
  • (2) sve svjedodžbe četverogodišnje srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu (maturi) u originalu ili ovjerene kopije;
  • (3) preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB pristupnika

Pravo na upis ostvaruju sukladno Natječaju (u prilogu) kandidati koji:

  • nisu obveznici polaganja državne mature (strukovni i umjetnički program)
  • osobe koje su položile državnu maturu, a nisu se prijavile putem NISpVU sustava
  • osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine.

PRIJAVA ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Prijava za upis se ne naplaćuje, a za prijavu vam je potrebno: (1)popunjena tiskanica za prijavu(u prilogu); (2) ovjerena preslika svjedodžbe ili diplome o završenom studiju; (3) ovjerena preslika potvrde o izjednačenju s odgovarajućim stručnim nazivom stručnog prvostupnika; (4) ovjereni prijepis svih ocjena položenih ispita od strane visokog učilišta sa izračunatim prosjekom ocjena na tri decimale, uz napomenu da kandidati koji su preddiplomski studij završili na Veleučilištu u Požegi ne moraju ovjeravati dokumente.

Za više informacija molimo pročitati Natječaj za upis studenata u akademskoj 2020./2021. godini (u prilogu) ili nas kontaktirajte na e-mailreferada@vup.hrili telefon 034/311-450

Prijaviti se možete osobno u Studentskoj službi Veleučilišta u Požegi ili poštom na adresu:

Veleučilište u Požegi
Studentska služba
Vukovarska 17
34000 PožegaTiskanica za prijavu

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 191 kb

Datum objave: 2.9.2020.