Petak , 10.4.2020. | 08:59
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

SURADNJA I CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Cjeloživotno učenje

 

Kratki obrazovni programi i seminari

 

Internet marketing

Objavljeno: 2.10.2013. u 12:28
Prikaza: 1448
Autor: Administrator
|

„Internet marketing“

Voditelj seminara / obrazovnog programa
dr.sc. Berislav Andrlić

Značaj seminara / programa za polaznike

Nakon završetka seminara polaznici će biti sposobni:

 • utvrditi temeljna načela funkcioniranja e-tržišta

 • identificirati glavna obilježja i trendove e-marketinga

 • utvrditi utjecaj Interneta na marketinško planiranje u Republici Hrvatskoj, odnosno razinu korištenja na strani ponude i potražnje

 • kreirati Internet marketing plan

 • predložiti buduće smjernice razvoja e-marketinga

 

Seminar je namijenjen:

 • Poduzetnicima

 • Članovima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

 • Rukovoditeljima službi marketinga,
 • Svima onima koji žele steći dodatna znanja o Internet marketingu,

 • Djelatnicima obrazovnih ustanova, državnih agencija i javnih institucija,

 • Članovima neprofitnih udruga.


Trajanje programa: 12 sati (3 x 4 sata)

Oblici izvođenja nastave:

 • Predavanja

 • Radionice (rad u skupinama)

 • Analize slučajeva iz prakse

Certifikat ili potvrda: Potvrda o sudjelovanju na seminaru

 

NASTAVNI PROGRAM

 1. dan: 4 sata
 • Tehnološko okruženje poslovanja subjekata

 • Istraživanje i analiza opsega Internet tržišta

 • Analiza europskih iskustava razine korištenja Interneta

 1. dan: 4 sata
 • Pojam e-marketinga

 • Marketinška evolucija e-marketing tehnika

 • Klasifikacija subjekata u integriranom e-marketingu

 • Web site kao nositelj e- marketing aktivnosti

 • Vrste web site-ova

 • Tehnike e-marketinga

 1. dan: 4 sata
 • e- proizvod

 • e-cijena

 • e-distribucija

 • e-promocija

 • e- ljudski resursi

Cijena programa (po polazniku): 1.500,00 kn+PDV
Minimalan broj polaznika: 5
Maksimalan broj polaznika: 20

Kontakt

dr.sc. Berislav Andrlić
Vukovarska 17, 34000 Požega
Tel:034-312-719
E-pošta: bandrlic@vup.hr

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj obrazovni program molimo Vas da popunite prijavnicu na dolje navedenom linku:
Prijavnica