Subota , 1.4.2023. | 09:43
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

SURADNJA I CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Cjeloživotno učenje

 

Kratki obrazovni programi i seminari

 

Izrada etičkih kodeksa za tvrtke

Objavljeno: 2.10.2013. u 12:14
Prikaza: 2380
Autor: Administrator
|

Implementacija etičkog kodeksa u poslovnu praksu poduzeća

Voditelj seminara / obrazovnog programa
dr.sc. Barbara Pisker, v.pred.

Značaj seminara / programa za polaznike

U današnje vrijeme suvremeni trendovi diktiraju uvođenje Etičkih kodeksa u poslovanje. Etički kodeks je skup općih etičkih pravila i standarda ponašanja poduzeća. Značaj implementacije etičkog kodeksa ogleda se u prepoznatljivosti poduzeća kao poželjnog partnera potrošačima i poslovnim subjektima kao i ostalim interesnim dionicima. Etički kodeks utvrđuje osnovne smjernice etičkog ponašanja te promiče etično i profesionalno ponašanje svih dionika. Cilj etičkog kodeksa je na temelju osnovnih vrijednosti poduzeća, pružiti zaposlenicima stupnjeve etičkog razumijevanja, na temelju čega će sami donositi odluke suočeni sa stalnim etičkim izazovima. Etički kodeks služi za stvaranje okvira vrijednosti zaposlenika za njihov konstruktivan i kritički odnos prema poslovnoj praksi unutar tvrtke i izvan nje. Riječ je o razvoju senzibilnosti i argumentiranog rasuđivanja u etičkim pitanjima.

Nakon završetka programa polaznici će:

 • definirati i objaviti temeljna etička pravila poduzeća
 • implementirati etički kodeks u praksu poduzeća
 • otkrivati i rješavati potencijalne etičke probleme u ranoj fazi
 • izraditi strategije važne za ostvarivanje etičkih vrijednosti poduzeća u odnosu na dionike
 • utvrditi pokazatelje i kontrolne mehanizme provođenja strategija etičkih vrijednosti poduzeća i uspješnost njihova ostvarenja.

Seminar je namijenjen:

 • rukovoditeljima poduzeća
 • voditeljima odjela poduzeća
 • djelatnicimapoduzeća
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području implementacije i upravljanja poslovnom etikom poduzeća.

Trajanje programa: 15 šk. sati (3xtjedno po 5 sati)
Oblici izvođenja nastave
: Interaktivna predavanja, praktična nastava, studije slučaja i individualne konzultacije
Certifikat ili potvrda:
Potvrda o sudjelovanju na seminaru

Evaluacija seminara

Evaluacija programa obuhvaća implementaciju izrađenog etičkog kodeksa u poslovanje poduzeća na teorijskoj i praktičnoj razini te naknadno konzultativno praćenje provođenja strategija etičkih vrijednosti poduzeća i uspješnosti njihova ostvarenja.

NASTAVNI PROGRAM

Normativna etika:

 • Nužnost morala i potreba za etikom u poslovanju. Vrijednosti, moral, područja etike, odnosi dijelova etike.
 • Etika u poslovnim organizacijama. Etički problemi raspodjele. Organizacijska etika. Etički aspekti pri zapošljavanju. Etički aspekti zaštite okoliša. Društveno odgovorno poslovanje.

Primijenjena etika:

 • Predmet i definicija poslovne etike, povijest poslovne etike, etički sustavi i teorije, temeljni cilj poslovanja, minimalistička i realistična etika, paradoks interesnog dionika, odnos morala, pravne norme i poslovne etika, razine poslovne etike, zadaće poslovne etike, područja poslovne etike, načela poslovne etike.
 • Faktori koji utječu na etično poslovanje, temeljni etički slučajevi, donošenje odluke u etičkom slučaju, održavanje i unaprjeđenje moralno ispravnog djelovanja u poslovanju.
 • Relevantni odnosi moralnosti i poslovanja, tipični slučajevi nemoralnog djelovanja u poslovanju, obrazac za donošenje moralnih odluka, proces donošenja etične odluke, pojam i vrste zviždanja (razotkrivanja neetičnih aktivnosti u korporaciji), budući korporacijski etos.
 • Kodeksi, zakoni, prava (formalna pravila i/ili pisana pravila). Pisana objektivna pravila etičkog ponašanja u poslovanju. Ljudska prava, zaštita ljudskih prava, profesionalni kodeksi.
 • Poslovno etički kodeksi s obzirom na subjektivno zainteresirane sudionike organizacije (stakeholders). Poslovno etički kodeksi s obzirom na objektivno zainteresirane sudionike organizacije (shareholders). Etika vlasnika u odnosu na formalna pravila te etika zaposlenih i interesom vezanih subjekata.

Norme, vrijednosti i bonton:

Neformalna i/ili nepisana pravila. Etika nepisanih i neformalnih pravila. Pravila pristojnog ponašanja na radnom mjestu, pristojno ponašanje i etika u poslovnom komuniciranju, etika i protokol poslovnih sastanaka. Pravila i etika u poslovnom predstavljanju. Pravila i etika pri poslovnom ručku. Pravila i etika pri poslovnom putovanju.

 

Cijena programa (po polazniku):1.500 – 3.000 kn +PDV (ovisno o broju prijavljenih)
Minimalan broj polaznika: 5
Maksimalan broj polaznika: 10

Kontakt:
dr.sc. Barbara Pisker
Tel: 034/311-457
E-pošta:bpisker@vup.hr

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj obrazovni program molimo Vas da popunite prijavnicu na dolje navedenom linku:
Prijavnica