Subota , 1.4.2023. | 09:04
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

SURADNJA I CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Cjeloživotno učenje

 

Kratki obrazovni programi i seminari

 

Izrada investicijske studije

Objavljeno: 10.10.2013. u 6:12
Prikaza: 2518
Autor: Administrator
|

Izrada investicijskih projekata

Naziv seminara / obrazovnog programa
Izrada investicijskih projekata

Voditelj seminara / obrazovnog programa
dr.sc. Katarina Potnik Galić

Značaj seminara / programa za polaznike

Investicijski projekt je temeljna okosnica svakog poduzetničkog pothvata jer obuhvaća detaljno planiranje i analiziranje svih segmenata budućeg pothvata te na taj način daje odgovor da li je opravdano i realno pristupiti realizaciji određene ideje. Seminar obuhvaća metodologiju izrade investicijskog projekta s posebnim naglaskom na financijsku pripremu projekta. Cilj seminara je osposobiti zainteresirane osobe za samostalnu izraduinvesticijskog projekta kako bi bili u mogućnosti pružiti menadžmentu poduzeća, poslovnim partnerima, bankama, državi i javnosti sistematiziranu sliku o uvjetima za realizaciju projekta i efikasnosti projekta

Nakon završetka programa polaznici će biti sposobni:

 • Izraditi plan poslovanja i investicijski elaborat
 • Koristiti metode financijskog odlučivanja prilikom izbora opcija financiranja i ocjene investicijskih projekata
 • Izrađivati financijske proračune aplikacijom financijskih funkcija u okviru Excela

Seminar je namijenjen:

 • voditeljima financijskih odjela
 • djelatnicima u financijama
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine iz područja financija

Trajanje programa: 12 šk. sati (3 dana po 4 šk. sata)

Oblici izvođenja nastave: Interaktivna predavanja, praktična nastava, rad na računalima i individualne konzultacije

Certifikat ili potvrda: Potvrda o sudjelovanju na seminaru

NASTAVNI PROGRAM:

METODOLOGIJA IZRADE INVESTICIJSKIH PROJEKATA
 • Sažetak investicijskog projekta
 • Analiza tržišta
 • Struktura i dinamika zaposlenih
 • Tehničko – tehnološki i lokacijski aspekti izvedbe poslovnog pothvata
 • Ekonomsko financijska analiza:
 1. Ulaganje u dugotrajnu imovinu
 2. Ulaganje u obrtna sredstva
 3. Izvori financiranja investicije
 4. Proračun amortizacije
 5. Plan otplate zajma
 6. Projekcija prihoda i rashoda
 7. Projekcija računa dobitka i gubitka
 8. Projekcija financijskog toka
 9. Projekcija ekonomskog toka
METODE FINANCIJSKOG ODLUČIVANJA
 • STATIČKE METODE ZA OCJENU EFIKASNOSTI PROJEKATA
 • DINAMIČKE METODE ZA OCJENU EFIKASNOSTI PROJEKATA
 1. Razdoblje povrata
 2. Čista sadašnja vrijednost
 3. Interna stopa profitabilnosti
 4. Indeks profitabilnosti
 5. Drugi kriteriji financijskog odlučivanja
FINANCIJSKA ANALIZA
PRIMJENA RAČUNALA U IZRADI INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Cijena programa (po polazniku): 1.200,00 kuna+PDV
Minimalan broj polaznika: 5
Maksimalan broj polaznika: 15

Kontakt
dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vukovarska 17, 34000 Požega
Tel: 034/311-453
E-pošta: kpotnikgalic@vup.hr

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj obrazovni program molimo Vas da popunite prijavnicu na dolje navedenom linku:
Prijavnica