Subota , 1.4.2023. | 09:09
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

SURADNJA I CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Cjeloživotno učenje

 

Kratki obrazovni programi i seminari

 

Organizacija ljudskih potencijala

Objavljeno: 2.10.2013. u 12:19
Prikaza: 2020
Autor: Administrator
|

Organizacija i upravljanje ljudskim resursima u poduzeću

Voditelj seminara / obrazovnog programa
mr.sc. Hrvoje Budić

 

Značaj seminara / programa za polaznike

Današnje tržišno gospodarstvo naglasak s osnovnih resursa pomiče na ljude, jer je ljudski faktor još uvijek jedini neiscrpni i najperspektivniji input poduzeća. Značaj uloge ljudskog resursa, organizacija i upravljanje njime je vidljivo u samoj misiji modernih poduzeća, njihovoj strategiji i svakodnevnim operativno – poslovnim ciljevima. Ljudi su tvorci ideja, ideje mijenjaju proizvode i usluge i donose dobit, promet i akumulaciju, bolje uvjete rada i života, poslujući tako u skladu s načelima održivog razvoja. Navedeni program prikazuje značaj upravljanja ljudskim resursima u uvjetima turbulentnog tržišnog poslovanja te važnost planiranja i upravljanja ljudskim resursima u skladu sa strategijskim planom permanentnog obrazovanja unutar modernog poduzeća, temeljeno na načelima održivog razvoja.

Nakon završetka programa polaznici će:

 • interpretirati osnovne funkcije menadžera i menadžera ljudskih resursa.
 • identificirati i prepoznati važnost primjene različitih tipova rukovođenja u različitim poduzećima.
 • kritički preispitati i interpretirati temeljne funkcije ljudskih resursa unutar poduzeća s naglaskom na planiranje.
 • shvatiti međuodnos funkcije profesionalnog razvoja i strategijskog plana permanentnog obrazovanja.
 • shvatiti važnost poticanja uspješnosti na radu.

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima novoosnovanih malih i srednjih poduzeća.
 • djelatnicima u službama ljudskih resursa, kadrovskim i personalnim odjelima.
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području upravljanja ljudskim potencijalima.

Trajanje programa: 12 školskih sati (4 x 3 školska sata)
Oblici izvođenja nastave
: Interaktivna predavanja.
Certifikat ili potvrda:
Potvrda o sudjelovanju na seminaru.

 

Evaluacija seminara / obrazovnog programa

 • Samoevaluacija o shvaćanju važnosti upravljanja ljudskim faktorom za uspješnost poduzeća u uvjetima suvremenog tržišnog poslovanja kroz razgovor s predavačem obrazovnog programa. Nakon provedene evaluacije moguće je provođenje dodatnih edukacija u skladu s uočenim potrebama i eventualnim nedostatcima.
 • Anketni upitnik o zadovoljstvu provedenim programom.

 

NASTAVNI PROGRAM

 

Strategijski menadžment i menadžeri

 • Definirati pojam menadžmenta i funkcije menadžera.
 • Interpretirati osnovne mehanizme upravljanja kojima se menadžer koristi.
 • Analizirati i kritički prosuditi prikladnost primjene različitih tipova rukovođenja u poduzeću.
 • Shvatiti razliku između pojma direktora i pojma vođe, te interpretirati temeljne karakteristike vođe i poželjne čimbenike za vodstvo unutar poduzeća.

 

Zapošljavanje

 • Analizirati rad unutar poduzeća (uvidjeti osnovne podatke koji su potrebni za opis željenog radnog mjesta unutar poduzeća te utvrditi metodologiju analize rada).
 • Izvršiti adekvatno planiranje ljudskih resursa unutar poduzeća s obzirom na unutarnje i vanjske činitelje koji uzrokuju oblikovanje organizacijske strukture poduzeća.
 • Uvidjeti načine pridobivanja kandidatas obzirom na prednosti i nedostatke različitih modaliteta.
 • Izvršiti adekvatnu selekciju prijavljenih kandidata po fazama.
 • Uvidjeti važnost evaluacije formalnog obrazovanja prilikom odabira adekvatnog kandidata.
 • Analizirati potrebe poduzeća prilikom uvođenja kandidata u posao i definirati faze prilagodbe poduzeću i suradnicima.

 

Profesionalni razvoj

 • Prikazati teorijski model i interpretirati zakonitosti profesionalnog razvoja.
 • Shvatiti značaj razvoja karijere i identificirati moguću tipologiju ljudi u razvoju karijere.
 • Shvatiti važnost primjene strategijskog plana permanentnog obrazovanja u poduzeću, odrediti obrazovne potrebe i osnovne oblike obrazovanja uz rad u poduzeću.

 

Poticanje uspješnosti na radu

 • Shvatiti važnost motivacije i vezu motivacije i proizvodnosti na radu.
 • Identificirati osnovne teorije motivacije na radu.
 • Uvidjeti značaj zadovoljstva na radu i definirati plan za povećanje zadovoljstva na radu.
 • Identificirati osnovne modele kreativnog procesa i osnovne tipove kreativnosti na radu.
 • Uvidjeti važnost ocjenjivanja uspješnosti na radu.

 

Cijena programa (po polazniku): 1.500,00 kn.+PDV
Minimalan broj polaznika:
10
Maksimalan broj polaznika:
20

Kontakt
mr.sc. Hrvoje Budić
Vukovarska 17, 34000 Požega
Tel: 034 311 459
E-pošta: hbudic@vup.hr

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj obrazovni program molimo Vas da popunite prijavnicu na dolje navedenom linku:
Prijavnica