Subota , 1.4.2023. | 09:52
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

SURADNJA I CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Cjeloživotno učenje

 

Programi obrazovanja odraslih

 

Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata

Objavljeno: 26.4.2021. u 8:56
Prikaza: 657
Autor: Administrator
|

Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata

Voditelji obrazovnog programa
dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž i doc. dr. sc. Marko Šostar

Značaj programa osposobljavanja za polaznike:

Osobe koje se žele baviti izradom projekata financiranih iz EU fondova trebaju steći stručne kompetencije u metodologiji izrade vlastitog EU projekta, tehnikama upravljanja, izrade proračuna, praćenja, provedbe i evaluacije projekta. Priprema i provedba EU projekata jedno je od najtraženijih edukacijskih programa na području Republike Hrvatske, kako javnog tako i privatnog sektora. Nedostatak kvalificirane radne snage potiče velik broj ljudi iz različitih profesija na pohađanje predmetnog programa s ciljem razvoja vlastite karijere u navedenom izrazito perspektivnom području.

Program ima za cilj osposobiti polaznike za pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije uz pomoć nekih od najiskusnijih stručnjaka za predmetnu tematiku na ovim prostorima Republike Hrvatske.

Posebnost programa:

Svaki polaznik na početku pohađanja programa odabire projektnu temu na kojoj će praktično raditi do završetka programa i koju će uobličiti u konkretan projektni prijedlog. Uz pomoć predavača polaznici razvijaju svoju projektnu ideju te pripremaju svu potrebnu dokumentaciju stvarnog projekta koji će biti okosnica završnog rada polaznika.

Svi predavači uključeni u ovaj program sudjelovali su u pripremi i provedbi odobrenih EU projekata te su njihova obrazovna i praktična iskustva ključna komparativna prednost programa.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Razlikovati EU fondove i njihove karakteristike.
 • Prepoznati važne informacije u natječajnoj dokumentaciji.
 • Razlikovati projektne aktivnosti i resurse u fazi pripreme proračuna projekta.
 • Sudjelovati u pripremi projektnog prijedloga.
 • Sudjelovati u provedbi projekta u skladu s pravilima natječaja i javne nabave.
 • Sudjelovati u poslovima izvještavanja ugovornom tijelu.
 • Primijeniti odgovarajuće propise Europske unije za potrebe europskih projekata.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Program je namijenjen:

Program je namijenjen širokoj populaciji građana sa završenom minimalno četverogodišnjom srednjom školom i navršenih 18 godina života, a koji žele naučiti pripremati i provoditi projekte financirane iz EU fondova prema pravilima za financijsku perspektivu 2021. – 2027. i koji žele steći konkretna i praktična znanja, a posebno:

 • poslovnom sektoru koji razmatra korištenje EU fondova kao dodatni izvor financiranja
 • zaposlenima u poduzetničkim potpornim institucijama
 • članovima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • djelatnicima obrazovnih ustanova i državnih agencija
 • zaposlenima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima
 • svima zainteresiranima koji imaju iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom ili se time namjeravaju baviti
 • početnicima bez iskustva.

Trajanje programa:

Program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi i provedbi EU projekata traje 130 sati (65 sati teorijska i 65 sati praktična nastava (vježbe)). Teorijski dio realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost online izvedbe, dok se praktični dio nastave izvodi isključivo u dvoranama Veleučilišta (osim u izvanrednim okolnostima).

Oblici izvođenja nastave:

Program osposobljavanja će se realizirati:

 • redovitom nastavom (predavanja) uz mogućnost online prijenosa u stvarnom vremenu (3 puta tjedno u večernjim satima)
 • konzultativno-instruktivnom nastavom
 • vježbe (praktična nastava) koje će se održavati uz svaku nastavnu cjelinu.

Uvjerenje:

Program je verificiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja te se svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje Uvjerenje o osposobljavanju za poslove suradnika u pripremi i provedbi EU projekata, priznato od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koje se upisuje u E-radnu knjižicu.

Nastavni program (T- teorijska nastava; V – vježbe):

 • EU fondovi i mogućnosti financiranja (T 11, V 3)
 • Analiza problema i dionika te ciljevi projekta (T 15, V 15)
 • Izrada aktivnosti i proračuna projekta (T 15, V 15)
 • Logička matrica projekta (T 12, V 10)
 • Provedba i dovršetak projektnog prijedloga (T 10, V 20)
 • Zaštita na radu (T 2, V 2)

Cijena programa (po polazniku): 4.500,00 kn (plativo u ratama bez kamata).

Minimalan broj polaznika: 10
Maksimalan broj polaznika: 25

Kontakt
dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž
Vukovarska 17, 34000 Požega
Tel: 034 311 454
E-pošta: mjelecraguz@vup.hr

doc. dr. sc. Marko Šostar
Vukovarska 17, 34000 Požega
Tel: 034 311 454
E-pošta: msostar@vup.hr

Ukoliko ste zainteresirani za obrazovni program molimo Vas da se javite na navedene kontakt adrese ili ispunite prijavnicu na niže navedenom linku: