Petak , 10.4.2020. | 08:17
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

SURADNJA I CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Cjeloživotno učenje

 

Programi obrazovanja odraslih

 

Upravljanje projektnim ciklusom

Objavljeno: 2.10.2013. u 12:03
Prikaza: 1865
Autor: Administrator
|

Program usavršavanja - VODITELJ/ICA UPRAVLJANJA PROJEKTNIM CIKLUSOM

Voditelj/i obrazovnog programa
dr.sc. Katarina Potnik Galić
dr.sc. Mijana Jeleč Raguž

Značaj programa za polaznike

Upravljanje projektnim ciklusom ili Project Cycle Management (PCM) jedinstvena je metodologija kojom se planiraju i provode projekti koji se financiraju iz različitih fondova EU-a. Ono obuhvaća dizajniranje prijedloga projekata u skladu sa zahtjevima i metodologijom Europske unijekojom se planiraju i provode projekti koji se financiraju iz različitih fondova EU-a. PCM objedinjuje niz upravljačkih instrumenata koji su potrebni za učinkovitu provedbu projekata iz svih društveno-ekonomskih područja. Program usavršavanja ciljano je strukturiran kako bi se educirali svi potencijalno zainteresirani koji žele prijaviti projekte onim donatorima koji zahtijevaju primjenu metodologije upravljanja projektnim ciklusom, a koja uključuje korištenje logičke matrice pri pripremi projektnih prijedloga.

Nakon završetka programa polaznici će (naučiti/znati):

 • Izvršiti selekciju i odabir optimalnog načina financiranja projekata u skladu sa strateškim ciljevima
 • Primijeniti metodologiju upravljanja projektnim ciklusom
 • Dizajnirati prijedlog projekata u skladu sa zahtjevima i metodologijom Europske unije
 • Izraditi proračun projekta i donijeti ocjenu o efikasnosti projekta

 

Program je namijenjen:

 1. Poduzetnicima i tvrtkama koje razmatraju korištenje fondova Europske unije kao dodatnog izvora financiranja,
 2. Članovima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 3. Rukovoditeljima službi planiranja i analize kao mogućnost stjecanja dodatnih znanja iz područja projektnog menadžmenta
 4. Svima onima koji žele steći dodatna znanja o metodologiji izrade financijskih planova i projekata koji predstavljaju najvažniji dokument prilikom zahtjeva za financiranje od strane financijskih institucija.
 5. Djelatnicima obrazovnih ustanova, državnih agencija i javnih institucija
 6. Članovima udruga
 7. Svima zainteresiranima koji imaju iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom ili se time namjeravaju baviti.

Trajanje programa: Predviđa se realizacija sadržaja programa usavršavanja u ukupnom trajanju 150 sati (75 sati teorijske nastave i 75 praktične nastave).

 

Oblici izvođenja nastave:
Program usavršavanja će se izvoditi redovitom i konzultativno-instruktivnom nastavom u obliku:

 • Predavanja i prezentacije uz interaktivni pristup i diskusije koje će se održavati vikendom (petkom poslijepodne i subotom dopodne)
 • Radionice i rad u skupinama na kojima će se obrađivati primjeri iz prakse
 • Simulacije i istraživanje aktualnih zbivanja vezanih uz korištenje fondova EU
 • Osim predavanja, video-konferencijski sustav omogućava odvijanje i drugih načina usavršavanja putem komunikacije u realnom vremenu po želji i potrebama polaznika.

 

Uvjerenje i diploma: Nakon završenog usavršavanja polaznici koji imaju visoku, višu ili srednju stručnu spremu ekonomskog ili upravnog smjera stječu uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju za voditelja/icu upravljanja projektnim ciklusom koje se upisuje u radnu knjižicu. Ostali polaznici dobivaju uvjerenje Veleučilišta o završenom stručnom usavršavanju za voditelja/icu upravljanja projektnim ciklusom.

Ispit

Nakon završenih predavanja polaznici polažu završni stručni ispit. Završni stručni ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela koji se polaže pred tročlanim povjerenstvom. Provjera praktičnog dijela programa obuhvaća pisani dio ispita koji se sastoji od izrade projektnog prijedloga za određenu poslovnu ideju koju je izabrao polaznik programa prema metodologiji izrade projektnog ciklusa. Izrađeni je projektni prijedlog preduvjet za pristup usmenom dijelu ispita koji se sastoji od provjere teorijskog dijela.

 

NASTAVNI PROGRAM

 

NASTAVNE CJELINE

TEORIJSKI DIO

PRAKTIČNI DIO

UKUPNO

Osnove Europske unije

5

5

10

Proračun i fondovi Europske unije

5

5

10

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

10

5

15

Pristup logičke matrice (PLM)

5

10

15

Dizajniranje prijedloga projekata

5

10

15

Operativni i financijski management projekta

10

5

15

Financijsko planiranje i financijska analiza projekta

5

10

15

Integrirana marketinška komunikacija

5

5

10

Primjena informatičkih tehnologija u upravljanju projektnim ciklusom

5

5

10

Evaluacija projekata

10

5

15

Poslovno pregovaranje

5

5

10

Upravljanje ljudskim potencijalima

5

5

10

UKUPNO

75

75

150

Cijena programa (po polazniku): 7.500,00 kuna+PDV
Minimalan broj polaznika: 5
Maksimalan broj polaznika: 20

 

Kontakt
dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž
Vukovarska 17, 34000 Požega
Tel: 034/311-458
E-pošta: mjelecraguz@vup.hr

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj obrazovni program molimo Vas da popunite prijavnicu na dolje navedenom linku:
Prijavnica