Subota , 1.4.2023. | 09:25
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

SURADNJA I CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Cjeloživotno učenje

 

Programi obrazovanja odraslih

 

Vinogradar/ka i Podrumar/ka

Objavljeno: 2.10.2013. u 12:35
Prikaza: 2107
Autor: Administrator
|

Vinogradar/ka i podruma/ka

Voditelj/i obrazovnog programa
mr.sc. Josip Mesić; dr sc Brankica Svitlica


Značaj programa za polaznike

U sklopu regionalnog razvoja održive poljoprivrede iskazan je značaj edukacije polaznika programa, s naglaskom na višegodišnje nasade s ciljem održanja razine suvremenih inovativnih metoda, osobito u vinogradarstvu, koja je vrlo intenzivna grana poljoprivrede regionalnog karaktera. Cilj programa je osposobiti polaznike za vinogradara i podrumara s naglaskom na praktična znanja primjenjiva u vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji.

Nakon završetka programa polaznici će (naučiti/znati):

 • Nakon ovladavanja predloženog programa polaznici su u mogućnosti racionalnije odlučivati o ulaganjima u vlastite nasade te smanjiti rizike proizvodnje.
 • Upoznati najvažnije čimbenike koji prethode zasnivanju nasada (odabir terena, mogućnosti privođenja zemljišta kulturi, razvijanje mogućnosti potencijalnog trženja grožđa i vina),
 • Ovladati suvremenim tehnikama uzgoja vinove loze i inovativnim metodama,proizvodnje kvalitetnog grožđa uz postizanje visokih prinosa,
 • Primijeniti stečeno znanje na terenu, ovladati tehnikama prognoze pojave štetočinja i učinkovitim mjerama borbe,
 • Samostalno rukovoditi procesima prerade grožđa i tehnikama dobivanja vina,
 • Odabrati pravilan izbor odgovarajuće marketinške metode propagiranja vlastitog OPG-a, udruživanje u slične udruge i društva,
 • Ovladati osnovnim znanjima o pravnoj legislativi te normativima kojima podliježe proizvodnja grožđa i vina te pravila plasiranja proizvoda na tržište.

Program je namijenjen:

 • proizvođačima grožđa i vina,
 • zainteresiranim nositeljima ili članovima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja imaju iskustvo u proizvodnji grožđa i vina ili se time namjeravaju baviti,
 • svima zainteresiranima koji namjeravaju nastaviti stručno usavršavanje na stručnom studiju „Vinogradarstvo - Vinarstvo – Voćarstvo" Veleučilišta u Požegi ili na nekom od drugih sličnih studija,
 • učenicima srednje poljoprivredne škole,
 • članovima vinogradarsko – vinarskih udruga,
 • ljubiteljima kušanja i degustiranja vina,
 • djelatnicima lokalne samouprave koji rade na poslovima vezanima za uspostavu višegodišnjih nasada.
 • nezaposlenim osobama koje ove poslove mogu raditi iz usluge.

Trajanje programa:

Realizacija sadržaja predloženog programa osposobljavanja traje 120 sati (60 sati teorijske nastave, 20 sati vježbi i 40 sati stručne prakse).

Oblici izvođenja nastave:

Program osposobljavanja će se realizirati kroz:

 • Predavanja koja će se održavati 2 puta tjedno u večernjim satima
 • Vježbe koje će se održavati prije ili nakon predavanja vezano uz obradu tematske cjeline
 • Praktičnu nastavu koja će se održavati prilagođeno vremenu faza vegetacije vinove loze i vremenu prerade grožđa.

Uvjerenje i diploma:

Nakon uspješno savladanog programa i položenog završnog ispita polaznici dobivaju uvjerenjaVeleučilišta u Požegi o stručnoj osposobljenosti za poslove vinogradara/ke i podrumara/ke, kao dokaz o dodatnoj osposobljenosti iz područja vinogradarstva i podrumarstva, koje se upisuje u radnu knjižicu.

Ispit

Nakon odslušanih predavanja, vježbi i obavljene stručne prakse polaznici pristupaju završnoj provjeri, koja se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pisani dio podrazumijeva popunjavanje testa kroz davanje odgovora na postavljena pitanja, koja su ravnomjerno zastupljena sukladno nastavnom planu i programu za sve predmete. Usmeni dio podrazumijeva usmenu provjeru usvojenih teorijskih i praktičnih znanja iz temeljnih predmeta struke. Usmeni se dio polaže pred tročlanim povjerenstvom, kojeg imenuje voditelj programa osposobljavanja.


NASTAVNI PROGRAM

 1. Projektiranje obiteljskog gospodarstva
 2. Biologija i ekologija vinove loze
 3. Planiranje i podizanje nasada vinograda
 4. Sustavi uzgoja vinove loze
 5. Agrotehničke operacije u vinogradu
 6. Zaštita i njega vinograda
 7. Berba i tehnologija prerade grožđa
 8. Vinarstvo
 9. Uređaji i oprema u podrumarstvu
 10. Ocjenjivanje i analitika vina
 11. Marketing i zakonska regulativa u vinarstvu i vinogradarstvu
 12. Zaštita na radu
 13. Praktična nastava

Cijena programa (po polazniku): 3.500,00 kn
Minimalan broj polaznika: 10
Maksimalan broj polaznika: 25

Kontakt
mr.sc. Josip Mesiuć
Vukovarska 17, 34000 Požega
Tel: 034 311 468
E-pošta: jmesic@vup.hr

dr.sc. Brankica Svitlica
Vukovarska 17, 34000 Požega
Tel: 034 311 468
E-pošta: bsvitlica@vup.hr

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj obrazovni program molimo Vas da popunite prijavnicu: