Subota , 1.4.2023. | 09:14
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

SURADNJA I CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Gospodarska Suradnja

 

Istraživačke i ispitivačke usluge

 

Analiza mošta i vina

Objavljeno: 20.10.2017. u 11:38
Prikaza: 2220
Autor: Administrator
|

Laboratorij za analizu vina

Postupak analize obuhvaća razne fizikalno - kemijske i analitičke metode. Većinu tih metoda moguće je precizno napraviti jedino u odgovarajućim laboratorijima. Zato Veleučilište u Požegi pored svoje obrazovne djelatnosti posjeduje i Vinski Laboratorij gdje je moguće ispitati sastav i kakvoću mošta i vina, kako bi se utvrdile točne vrijednosti osnovnih parametara. Ukoliko parametri odstupaju moguće ih je prema potrebi korigirali, te pronaći lijek za vina koja imaju manu, bolest ili su pak nezadovoljavajuće kvalitete (okus, boja, miris) zbog nepravilnog čuvanja, pogrešaka u procesu prerade grožđa ili primjene neadekvatnih / neprimjene adekvatnih enoloških preparata. Na temelju dobivenih rezultata, preporučamo tretiranje adekvatnim enološkim preparatima. Analize vina rađene su prema Pravilniku o fizikalno – kemijskoj metodi analize mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina NN 106/04, a skladu sa odredbama propisanima u Zakonu o vinu NN 96/03.