Četvrtak , 9.4.2020. | 05:59
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

SURADNJA I CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Gospodarska Suradnja

 

Istraživačke i ispitivačke usluge

 

Usluge istraživanje tržišta

Objavljeno: 2.10.2013. u 11:39
Prikaza: 1264
Autor: Administrator
|

Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta provodi se po sljedećim tehnikama:

  • Osobni intervjui (Face-to-Face Interview)
  • Telefonski intervju
  • Poštanska anketa
  • Internet anketa (e-mail, web site, CATi, CAWI)

Proces se sastoji se od izrade elaborata po sljedećim fazama:

  • Definiranja problema, odnosno cilja istraživanja
  • Prikupljanja i vrednovanja sekundarnih podataka
  • Dizajniranja primarnog istraživanja
  • Prikupljanja primarnih podataka
  • Obrade, analize i interpretacije prikupljenih podataka
  • Sastavljanja izvješća istraživanja

Kontakt:
dr.sc. Berislav Andrlić

Vukovarska 17, 34000 Požega

Tel: 034/312-719

E-pošta:
bandrlic@vup.hr