Utorak , 28.3.2023. | 12:54
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

TRG

 

Kolegiji

 

2. godina

Pretraživanje

Traži
Kolegiji
Vup.hr : Organizacija i upravljanje

Organizacija i upravljanje

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 4+0

Cilj nastave iz ovog kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima iz organizacijske teorije kao i sa suvremenim trendovima u organizaciji.
Nastavnik: doc.dr.sc. Hrvoje Budić
Vup.hr : Osnove gospodarstva Hrvatske I

Osnove gospodarstva Hrvatske I

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+0

Kritički analizirati protekla gospodarska kretanja u hrvatskom gospodarstvu, obrazložiti uvjete u kojima su se gospodarske promjene događale...
Nastavnik: dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž, doc.dr.sc. Anton Devčić
Vup.hr : Računovodstvo za poduzetnike I

Računovodstvo za poduzetnike I

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+2

Povijesni razvoj i struktura računovodstva. Razvoj računovodstva. Definicija i struktura računovodstva. Razvoj računovodstvene regulative u Republici Hrvatskoj...
Nastavnik: dr.sc. Mario Župan, doc.dr.sc. Verica Budimir
Vup.hr : Ekonomika poduzetništva I

Ekonomika poduzetništva I

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+1

Ekonomika kao znanstvena disciplina sastoji se od dva osnovna dijela: makroekonomike i mikroekonomike...
Nastavnik: doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Vup.hr : Financije za poduzetnike I

Financije za poduzetnike I

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

Upoznavanje studenata s temeljnim terminima i procesima u hrvatskom financijskom sustavu i značajkama monetarno kreditne politike...
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vup.hr : Trgovinsko poslovanje I

Trgovinsko poslovanje I

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija) – što će student biti u stanju napraviti nakon određenog razdoblja.
Nastavnik: doc. dr. sc. Katarina Štavlić prof. v. š., mr.sc. Karolina Štefanac
Vup.hr : Engleski jezik III

Engleski jezik III

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 1+1

Kroz kolegij Engleski jezik III studente se uvodi u specifičnosti stručnog jezika,pri čemu je glavni cilj daljnje razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke...
Nastavnik: Vesna Vulić prof.
Vup.hr : Njemački jezik III

Njemački jezik III

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 1+1

Die Industrie. Das Handwerk. Dienstleistungen. Handel. Die Verkehrswirtschaft. Der Tourismus. Unternehmen und Institutionen. Die Aufgaben des Betriebs. Kosten...
Nastavnik: Jasminka Hajpek prof.
Vup.hr : Osnove gospodarstva Hrvatske II

Osnove gospodarstva Hrvatske II

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+0

Kritički analizirati protekla gospodarska kretanja u hrvatskom gospodarstvu...
Nastavnik: dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž, doc.dr.sc. Anton Devčić
Vup.hr : Računovodstvo za poduzetnike II

Računovodstvo za poduzetnike II

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Predmet je povezan sa kolegijima računovodstvo za poduzetnike I, financijsko računovodstvo...
Nastavnik: dr.sc. Mario Župan, doc.dr.sc. Verica Budimir
Vup.hr : Ekonomika poduzetništva Il

Ekonomika poduzetništva Il

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+1

Ekonomika kao znanstvena disciplina sastoji se od dva osnovna dijela: makroekonomike i mikroekonomike.
Nastavnik: doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić, Ivana Mikić mag.oec.
Vup.hr : Financije za poduzetnike II

Financije za poduzetnike II

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 3+0

Upoznavanje studenata s temeljnim terminima i procesima u hrvatskom financijskom sustavu i značajkama monetarno kreditne politike...
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vup.hr : Trgovinsko poslovanje II

Trgovinsko poslovanje II

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 3+0

Ovladati teorijskim znanjima o zadaćama, značenju i funkcijama trgovine
Nastavnik: Marko Šostar Doc.dr.sc.
Vup.hr : Stručna praksa I

Stručna praksa I

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 0+7

 
Nastavnik: dr.sc. Kristian Đokić
Vup.hr : SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE I

SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE I

 

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vup.hr : SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE I

SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE I

 

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž
Vup.hr : SEMINAR - TRGOVINSKO POSLOVANJE I

SEMINAR - TRGOVINSKO POSLOVANJE I

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: doc. dr. sc. Katarina Štavlić prof. v. š., mr.sc. Karolina Štefanac
Vup.hr : SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE II

SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE II

 

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vup.hr : SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE II

SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE II

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: doc.dr.sc. Anton Devčić
Vup.hr : SEMINAR - TRGOVINSKO POSLOVANJE II

SEMINAR - TRGOVINSKO POSLOVANJE II

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: Marko Šostar Doc.dr.sc.
Vup.hr : SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE

SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE

 

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Suradnici: Manuel Del Vechio struč.spec.oec.
Vup.hr : SEMINAR - FINANCIJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

SEMINAR - FINANCIJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Suradnici: Manuel Del Vechio struč.spec.oec.