Utorak , 27.10.2020. | 22:32
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (26.10.2020.)

08:30 : 09:55InformatikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:15 : 11:40InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

12:00 : 13:25InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

12:00 : 13:25Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

13:45 : 15:10Gospodarska MatematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

utorak (27.10.2020.)

10:15 : 11:40InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

11:00 : 12:25Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:45 : 15:00Osnove mikroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

16:15 : 17:40Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (28.10.2020.)

13:15 : 14:40Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

15:30 : 16:10Njemački jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:20 : 17:00Njemački jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

17:00 : 17:40Seminar- Osnove mikroekonomijeMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

četvrtak (29.10.2020.)

08:15 : 09:40Osnove marketinga IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:00 : 10:40SEMINAR - OSNOVE MARKETINGA IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

10:45 : 12:10Gospodarska MatematikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:00 : 16:25Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (30.10.2020.)

08:30 : 09:10Engleski jezik IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

09:20 : 10:00Engleski jezik IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

10:30 : 11:55Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

ponedjeljak (2.11.2020.)

08:30 : 09:55InformatikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:15 : 11:40InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

12:00 : 13:25Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:00 : 13:25InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

13:45 : 15:10Gospodarska MatematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

utorak (3.11.2020.)

10:15 : 11:40InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

11:00 : 12:25Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:45 : 15:00Osnove mikroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

16:15 : 17:40Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (4.11.2020.)

13:15 : 14:40Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

15:30 : 16:10Njemački jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:20 : 17:00Njemački jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

17:00 : 17:40Seminar- Osnove mikroekonomijeMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

četvrtak (5.11.2020.)

08:15 : 09:40Osnove marketinga IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:00 : 10:40SEMINAR - OSNOVE MARKETINGA IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

10:45 : 12:10Gospodarska MatematikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:00 : 16:25Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (6.11.2020.)

08:30 : 09:10Engleski jezik IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

09:20 : 10:00Engleski jezik IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

10:30 : 11:55Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (26.10.2020.)

18:00 : 19:25Ekonomika poduzetništva I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

19:30 : 20:10Ekonomika poduzetništva I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (27.10.2020.)

08:30 : 09:55Osnove gospodarstva Hrvatske IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:00 : 10:40SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

11:30 : 14:25Organizacija i upravljanje Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

15:15 : 15:55SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKEMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (28.10.2020.)

08:15 : 10:30Financije za poduzetnikeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:45 : 17:05Trgovinsko poslovanje IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

17:15 : 17:55SEMINAR - TRGOVINSKO POSLOVANJE IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

četvrtak (29.10.2020.)

09:00 : 10:25Računovodstvo za poduzetnike INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

12:45 : 13:25Engleski jezik III Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:30 : 14:10Engleski jezik III Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

15:15 : 15:55Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:00 : 16:40Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

petak (30.10.2020.)

08:30 : 09:55Računovodstvo za poduzetnike IDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

ponedjeljak (2.11.2020.)

18:00 : 19:25Ekonomika poduzetništva I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

19:30 : 20:10Ekonomika poduzetništva I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (3.11.2020.)

08:30 : 09:55Osnove gospodarstva Hrvatske IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:00 : 10:40SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

11:30 : 14:25Organizacija i upravljanje Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

15:15 : 15:55SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKEMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (4.11.2020.)

08:15 : 10:30Financije za poduzetnikeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:45 : 17:05Trgovinsko poslovanje IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

17:15 : 17:55SEMINAR - TRGOVINSKO POSLOVANJE IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

četvrtak (5.11.2020.)

09:00 : 10:25Računovodstvo za poduzetnike INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

12:45 : 13:25Engleski jezik III Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:30 : 14:10Engleski jezik III Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

15:15 : 15:55Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:00 : 16:40Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

petak (6.11.2020.)

08:30 : 09:55Računovodstvo za poduzetnike IDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (26.10.2020.)

08:30 : 09:10Obiteljsko poduzetništvoVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

09:15 : 10:40Obiteljsko poduzetništvoNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:00 : 13:15Komuniciranje s tržištemNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

13:30 : 14:10Komuniciranje s tržištemNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

utorak (27.10.2020.)

15:00 : 17:15Prodajno poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

17:45 : 19:10Logistika Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (28.10.2020.)

12:30 : 13:55Menadžment ljudskih resursaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:00 : 15:40Menadžment ljudskih resursaMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

18:00 : 20:15Društveno odgovorno poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

četvrtak (29.10.2020.)

15:00 : 17:15Društveno odgovorno poslovanjeNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

petak (30.10.2020.)

07:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (2.11.2020.)

08:30 : 09:10Obiteljsko poduzetništvoVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

09:15 : 10:40Obiteljsko poduzetništvoNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:00 : 13:15Komuniciranje s tržištemNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

13:30 : 14:10Komuniciranje s tržištemNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

utorak (3.11.2020.)

15:00 : 17:15Prodajno poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

17:45 : 19:10Logistika Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (4.11.2020.)

12:30 : 13:55Menadžment ljudskih resursaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:00 : 15:40Menadžment ljudskih resursaMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

četvrtak (5.11.2020.)

15:00 : 17:15Društveno odgovorno poslovanjeNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

petak (6.11.2020.)

07:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Izvanredni studij - 1. godina

petak (30.10.2020.)

16:00 : 20:00Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

subota (31.10.2020.)

09:00 : 13:00InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje-Izvanredni

14:00 : 18:00Osnove mikroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

subota (7.11.2020.)

09:00 : 13:00InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje-Izvanredni

14:00 : 18:00Gospodarska MatematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 2. godina

petak (30.10.2020.)

16:00 : 20:00Financije za poduzetnikeMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje-Izvanredni

petak (6.11.2020.)

16:00 : 20:00Računovodstvo za poduzetnike IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 3. godina

subota (31.10.2020.)

09:00 : 13:00Prodajno poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje-Izvanredni