Nedjelja , 7.6.2020. | 11:36
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (8.6.2020.)

08:30 : 10:05Osnove marketinga IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:15 : 11:00SEMINAR - OSNOVE MARKETINGA IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35SociologijaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:45 : 14:30SEMINAR - SOCIOLOGIJADobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

15:00 : 16:35Uvod u gospodarsku statistiku IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (9.6.2020.)

11:15 : 12:50Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

13:15 : 14:50Uvod u gospodarsku statistiku IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:00 : 16:35Uvod u gospodarsku statistiku IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (10.6.2020.)

08:15 : 09:00Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:05 : 09:50Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

10:00 : 11:35Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:00 : 14:30Poduzetništvo i inovacijski projektiDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje + Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

petak (12.6.2020.)

08:30 : 10:05Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

10:30 : 12:05Financijska matematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (8.6.2020.)

15:00 : 16:35Osnove gospodarstva Hrvatske IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

16:45 : 17:30SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (9.6.2020.)

08:30 : 11:00Financije za poduzetnike II Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

11:15 : 12:00Financije za poduzetnike II Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

12:30 : 15:00Trgovinsko poslovanje IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

15:00 : 15:45SEMINAR - TRGOVINSKO POSLOVANJE IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

srijeda (10.6.2020.)

13:15 : 14:50Računovodstvo za poduzetnike IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

15:00 : 16:35Ekonomika poduzetništva IlMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

16:45 : 17:30Ekonomika poduzetništva IlMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (12.6.2020.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (8.6.2020.)

09:30 : 12:00Nabavno poslovanjeDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

12:15 : 13:00Nabavno poslovanjeDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

utorak (9.6.2020.)

08:30 : 10:05Primjena informatičke tehnologije u trgoviniVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

10:15 : 11:50Primjena informatičke tehnologije u trgoviniVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

petak (12.6.2020.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IIIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar