Subota , 7.12.2019. | 13:54
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (2.12.2019.)

08:30 : 10:05InformatikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:15 : 11:50InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

13:45 : 15:20Gospodarska MatematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

utorak (3.12.2019.)

08:30 : 10:05InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

11:00 : 12:35Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:45 : 15:15Osnove mikroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

srijeda (4.12.2019.)

08:00 : 09:15Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:15 : 10:05Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

13:15 : 14:50Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

15:30 : 17:05Uvod u gospodarsku statistiku IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

16:00 : 16:50Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

četvrtak (5.12.2019.)

08:15 : 09:50Osnove marketinga IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:00 : 10:45Osnove mikroekonomijeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

10:00 : 10:45SEMINAR - OSNOVE MARKETINGA IDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

10:45 : 12:20Gospodarska MatematikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:00 : 16:35Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (6.12.2019.)

12:30 : 14:00Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

13:00 : 14:35Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

ponedjeljak (9.12.2019.)

08:30 : 10:05InformatikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:15 : 11:50InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

13:45 : 15:20Gospodarska MatematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

utorak (10.12.2019.)

08:30 : 10:05InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

11:00 : 12:35Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:45 : 15:15Osnove mikroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:30 : 17:05Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (11.12.2019.)

08:30 : 09:15Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:15 : 10:05Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

12:15 : 13:00Osnove mikroekonomijeMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

13:15 : 14:50Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:00 : 16:50Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

četvrtak (12.12.2019.)

08:15 : 09:50Osnove marketinga IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:00 : 10:45SEMINAR - OSNOVE MARKETINGA IDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

12:30 : 14:05Gospodarska MatematikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:00 : 16:35Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (13.12.2019.)

09:30 : 12:00Osnove mikroekonomijeDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

13:00 : 14:35Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (2.12.2019.)

08:30 : 10:05Ekonomika poduzetništva I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

10:15 : 11:00Ekonomika poduzetništva I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (3.12.2019.)

08:30 : 10:05Osnove gospodarstva Hrvatske IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

11:30 : 14:45Organizacija i upravljanje Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (4.12.2019.)

08:00 : 10:30Financije za poduzetnike I Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:15 : 17:45Trgovinsko poslovanje IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

17:45 : 18:30SEMINAR - TRGOVINSKO POSLOVANJE IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

četvrtak (5.12.2019.)

08:05 : 08:50Engleski jezik III Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

09:15 : 10:50Računovodstvo za poduzetnike IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

12:45 : 13:30Engleski jezik III Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

15:15 : 16:00Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

petak (6.12.2019.)

08:30 : 10:05Računovodstvo za poduzetnike IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

ponedjeljak (9.12.2019.)

12:00 : 13:35Ekonomika poduzetništva I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:45 : 14:30Ekonomika poduzetništva I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (10.12.2019.)

08:30 : 10:05Osnove gospodarstva Hrvatske IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

11:30 : 14:45Organizacija i upravljanje Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (11.12.2019.)

08:00 : 10:30Financije za poduzetnike I Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:15 : 17:45Trgovinsko poslovanje IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

17:45 : 18:30SEMINAR - TRGOVINSKO POSLOVANJE IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

četvrtak (12.12.2019.)

09:00 : 10:35Računovodstvo za poduzetnike INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

12:30 : 13:15Engleski jezik III Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:20 : 14:05Engleski jezik III Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

petak (13.12.2019.)

08:30 : 10:05Računovodstvo za poduzetnike IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (2.12.2019.)

08:30 : 09:15Obiteljsko poduzetništvoVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

09:15 : 10:05Obiteljsko poduzetništvoVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

10:10 : 10:55Obiteljsko poduzetništvoDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:00 : 13:30Komuniciranje s tržištemDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

utorak (3.12.2019.)

12:15 : 14:45Društveno odgovorno poslovanjeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje + Seminar

15:00 : 17:30Prodajno poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

17:45 : 19:20Logistika Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (4.12.2019.)

08:30 : 10:05Menadžment ljudskih resursaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:15 : 11:00Menadžment ljudskih resursaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

petak (6.12.2019.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (9.12.2019.)

08:30 : 09:15Obiteljsko poduzetništvoVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

09:15 : 10:05Obiteljsko poduzetništvoVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

10:10 : 10:55Obiteljsko poduzetništvoDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:00 : 13:30Komuniciranje s tržištemDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

utorak (10.12.2019.)

12:15 : 14:45Društveno odgovorno poslovanjeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje + Seminar

15:00 : 17:30Prodajno poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

17:45 : 19:20Logistika Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (11.12.2019.)

11:30 : 13:05Menadžment ljudskih resursaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:15 : 14:00Menadžment ljudskih resursaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

petak (13.12.2019.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Izvanredni studij - 1. godina

petak (6.12.2019.)

16:00 : 20:00Osnove marketinga IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 2. godina

petak (6.12.2019.)

16:00 : 20:00Ekonomika poduzetništva I Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje-Izvanredni

subota (7.12.2019.)

09:00 : 13:00Financije za poduzetnike I Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

14:00 : 18:00Trgovinsko poslovanje IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

subota (14.12.2019.)

09:00 : 13:00Engleski jezik III Dragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje-Izvanredni

14:00 : 18:00Trgovinsko poslovanje IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 3. godina

subota (7.12.2019.)

09:00 : 13:00Logistika Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje-Izvanredni

subota (14.12.2019.)

09:00 : 13:00Europske integracijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni