Ponedjeljak , 27.1.2020. | 15:24
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Info

 

Rezultati ispita

Pretraživanje

Traži
Financije za poduzetnike I

Rezultati 1. kolokvija iz kolegija Financije za poduzetnike 1 - izvanredni studenti

Veličina: 58 kb

Objavljeno: 27.1.2020. u 10:06

Menadžment ljudskih resursa

Rezultati 2. kolokvija - redoviti studenti - 2019 - 2020

Veličina: 16 kb

Objavljeno: 26.1.2020. u 19:08

Engleski jezik III

Rezultati II kolokvija

Veličina: 21 kb

Objavljeno: 23.1.2020. u 15:17

Engleski jezik I

Rezultati II kolokvija

Veličina: 22 kb

Objavljeno: 22.1.2020. u 16:05

Društveno odgovorno poslovanje

Rezultati 2. kolokvija od 21.1.2020. (redoviti studij)

Veličina: 13 kb

Objavljeno: 22.1.2020. u 14:10

Organizacija i upravljanje

Rezultati 1. i 2. kolokvija - OIU - redoviti studenti - 2019 - 2020

Veličina: 16 kb

Objavljeno: 21.1.2020. u 19:56

Obiteljsko poduzetništvo

Rezultati kolokvija_izvanredni s.

Veličina: 119 kb

Objavljeno: 20.1.2020. u 20:24

Trgovinsko poslovanje I

Rezultati 1. kolokvija - izvanredni studenti

Veličina: 390 kb

Objavljeno: 19.1.2020. u 12:07

Osnove mikroekonomije

Rezultati 2. kolokvija_izv.

Veličina: 132 kb

Objavljeno: 18.1.2020. u 17:32

Logistika

Logistika - rezultati 1. kolokvija, izvanredni studenti

Veličina: 44 kb

Objavljeno: 11.1.2020. u 15:58