Četvrtak , 15.4.2021. | 00:44
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Financijska matematika

Pretraživanje

Traži
Rezultati pismenog ispita iz Financijske matematike(210329125457601.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 228 kb

Datum objave: 29.3.2021.

Rezultati pismenog ispita iz Financijske matematike(210227825138076.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 227 kb

Datum objave: 27.2.2021.

Rezultati ispita iz Financijske matematike(2102051026359636.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 235 kb

Datum objave: 5.2.2021.

Rezultati pismenog ispita(2009122397591.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 37 kb

Datum objave: 12.9.2020.

Rezultati pismenog ispita iz Financijske matematike(2008281413282166.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 70 kb

Datum objave: 28.8.2020.

Rezultati pismenog ispita iz Gospodarske mat 2/Financijske matematike (2003011553207866.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 34 kb

Datum objave: 1.3.2020.