Srijeda , 28.10.2020. | 08:47
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Ekonomika poduzetništva I

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Ime i prezime: doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Telefon: 034/311-457
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -


 


Nastavnik

Katica Sekulić
Ime i prezime: Katica Sekulić
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -