Srijeda , 28.10.2020. | 09:42
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Ekonomika poduzetništva Il

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Ivana Mikić
Ime i prezime: Ivana Mikić, mag.oec.
Telefon: 034/311-464
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -
Nastavnik

doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Ime i prezime: doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Telefon: 034/311-457
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -