Srijeda , 28.10.2020. | 09:36
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Ekonomika poduzetništva Il

Pretraživanje

Traži

Članak PRIMJENA METODE NAJMANJIH KVADRATA U RAZDVAJANJU TROŠKOVA


Objavljen članak PRIMJENA METODE NAJMANJIH KVADRATA U RAZDVAJANJU TROŠKOVA

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 182 kb

Datum objave: 2.11.2013.

Popis tema

Trenutno nema objavljenih seminara!