Srijeda , 28.10.2020. | 10:10
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Informatičke tehnologije u kanalima distribucije

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Robert  Idlbek
Ime i prezime: dr.sc. Robert Idlbek
Telefon: 034/312-869
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -