Ponedjeljak , 25.1.2021. | 23:21
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Njemački jezik III

Pretraživanje

Traži

DIP Trgovina III 2019.


DIP Trgovina III 2019.

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 180 kb

Datum objave: 25.4.2019.

Detaljni izvedbeni plan 2018./2019.


Detaljni izvedbeni plan 2018./2019.(190127122641345.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 180 kb

Datum objave: 27.1.2019.

Termini konzultacija za akademsku godinu 2018. /2019.


Termini konzultacija za akademsku godinu 2018. /2019.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 20.11.2018.

Termini kolokvija za akademsku godinu 2018. /2019.


Termini kolokvija za akademsku godinu 2018. /2019.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 15 kb

Datum objave: 20.11.2018.

Termini kolokvija za akademsku godinu 2017./2018. Njemački jezik

Tijekom akademske godine 2017./2018., održat će se kolokviji, prema sljedećim terminima:

Zimski semestar:

1. kolokvij - 22. studenog (srijeda) 2017.g. u vremenu od 15:30 do 16:30 h u dvorani Napoleon Špun Strižić (6)

2. kolokvij - 23. siječnja (utorak) 2018.g. u vremenu od 15:30 do 16:30 h u dvorani Dragutina Lermana (4)

Ljetni semestar

1. kolokvij - 19. travnja (četvrtak) 2018.g. u vremenu od 15:30 do 16:30 h u dvorani Greta Turković (7)

2. kolokvij - 06. lipnja (srijeda) 2018.g. u vremenu od 15:30 do 16:30 h u dvorani Napoleon Špun Strižić (6)


Termini konzultacija iz kolegija Njemačkog jezika za akademsku godinu 2017. / 2018.

Tijekom akademske godine 2017./2018., nastavni predavač Jasminka Hajpek prof., pred., održat će konzultacije, prema sljedećim terminima:

27. studenog (ponedjeljak) 2017.g. u vremenu od 15:30 do 16:30 h u dvorani D. Lermana (4)

19. veljače (ponedjeljak) 2018.g. u vremenu od15:30 do 16:30 h u dvorani D. Lermana (4)

28. svibnja (ponedjeljak) 2018.g. u vremenu od 15:30 do 16:30 h u dvorani D. Lermana (4)


Za sve dodatne informacije možete se obratiti na jhajpek@gmail.com

Detaljni izvedbeni plan iz kolegija Njemački jezik III 2017. / 2018.

Detaljni izvedbeni plan iz kolegija Njemački jezik III 2017. / 2018.

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 181 kb

Datum objave: 22.10.2017.

<