+
Srijeda , 28.10.2020. | 09:37
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Organizacija i upravljanje

Pretraživanje

Traži

Raspored konzultacija

mr.sc. Hrvoje Budić

Srijeda

11:30 - 12:30 sati

Srijeda

14:00 - 15:00 sati

Predavanja - Redovni studij

utorak (27.10.)11:30 - 14:25Predavanje Dobriša Cesarić (Dvorana 1)

Ispiti - Redovni studij

srijeda (09.12.)19:00 - 20:00Ispit Matko Peić (Dvorana 2)

ponedjeljak (01.02.)10:00 - 11:00Ispit Matko Peić (Dvorana 2)

ponedjeljak (15.02.)10:00 - 11:00Ispit Matko Peić (Dvorana 2)

srijeda (17.03.)15:00 - 16:00Ispit Matko Peić (Dvorana 2)

srijeda (05.05.)15:00 - 16:00Ispit Matko Peić (Dvorana 2)

utorak (15.06.)10:00 - 11:00Ispit Matko Peić (Dvorana 2)

utorak (29.06.)10:00 - 11:00Ispit Matko Peić (Dvorana 2)

utorak (24.08.)10:00 - 11:00Ispit Matko Peić (Dvorana 2)

utorak (07.09.)10:00 - 11:00Ispit Matko Peić (Dvorana 2)