Četvrtak , 27.2.2020. | 05:49
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

2. godina

 

SEMINAR - TRGOVINSKO POSLOVANJE II

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Marko Šostar
Ime i prezime: Marko Šostar, Doc.dr.sc.
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -