Srijeda , 28.10.2020. | 09:41
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Trgovinsko poslovanje I

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Katarina Štavlić
Ime i prezime: dr.sc. Katarina Štavlić
Telefon: 034/311-453
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -


 


Nastavnik

Karolina Štefanac
Ime i prezime: mr.sc. Karolina Štefanac
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -