Srijeda , 28.10.2020. | 10:40
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Trgovinsko poslovanje II

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Marko Šostar
Ime i prezime: Marko Šostar, Doc.dr.sc.
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -