Ponedjeljak , 19.10.2020. | 23:42
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

3. godina

 

Komuniciranje s tržištem

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Berislav  Andrlić
Ime i prezime: Berislav Andrlić, doc. dr.sc.
Telefon: 034/312-719
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -


Nastavnik

Hrvoje Budić
Ime i prezime: mr.sc. Hrvoje Budić
Telefon: 034/311-459
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -