Ponedjeljak , 19.10.2020. | 23:35
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

3. godina

 

Logistika

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Hrvoje Budić
Ime i prezime: mr.sc. Hrvoje Budić
Telefon: 034/311-459
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -


Nastavnik

Karolina Štefanac
Ime i prezime: mr.sc. Karolina Štefanac
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -