Petak , 23.10.2020. | 13:24
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovina

 

Kolegiji

 

3. godina

 

Menadžment ljudskih resursa

Pretraživanje

Traži
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - PREDAVANJA - 2018 - 2019

Vrsta dokumenta: Arhiva(zip)

Veličina: 7455 kb

Datum objave: 3.10.2018.

12. PREDAVANJE - 2017 -2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 123 kb

Datum objave: 21.1.2018.

11.PREDAVANJE - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 151 kb

Datum objave: 21.1.2018.

10. PREDAVANJE - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 301 kb

Datum objave: 11.1.2018.

9. PREDAVANJE - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 157 kb

Datum objave: 3.1.2018.

8. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 320 kb

Datum objave: 14.12.2017.

7.PREDAVANJE - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 837 kb

Datum objave: 1.12.2017.

6. PREDAVANJE - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 2154 kb

Datum objave: 23.11.2017.

4. PREDAVANJE - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 723 kb

Datum objave: 11.11.2017.

5. PREDAVANJE - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 1344 kb

Datum objave: 9.11.2017.

3. PREDAVANJE - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 512 kb

Datum objave: 25.10.2017.

2. PREDAVANJE - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 522 kb

Datum objave: 18.10.2017.

1. UVODNO PREDAVANJE - MLJR - 2017 - 2018

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 572 kb

Datum objave: 4.10.2017.

12. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2016 - 2017

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 123 kb

Datum objave: 10.1.2017.

11. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2016 - 2017

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 151 kb

Datum objave: 10.1.2017.

10. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2016 - 2017

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 301 kb

Datum objave: 22.12.2016.

9. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2016 - 2017

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 157 kb

Datum objave: 15.12.2016.

8. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2016 - 2017

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 319 kb

Datum objave: 8.12.2016.

6. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2016 - 2017

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 2154 kb

Datum objave: 24.11.2016.

4. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2016 - 2017

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 723 kb

Datum objave: 2.11.2016.

3. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2016 - 2017

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 512 kb

Datum objave: 27.10.2016.

2. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2016 - 2017

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 521 kb

Datum objave: 20.10.2016.

1. UVODNO PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2016 - 2017

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 571 kb

Datum objave: 7.10.2016.

12. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 123 kb

Datum objave: 26.1.2016.

11. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 150 kb

Datum objave: 13.1.2016.

10. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 301 kb

Datum objave: 17.12.2015.

9. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 156 kb

Datum objave: 10.12.2015.

8. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 319 kb

Datum objave: 2.12.2015.

7. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 837 kb

Datum objave: 25.11.2015.

6. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 2153 kb

Datum objave: 12.11.2015.

5. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 1344 kb

Datum objave: 5.11.2015.

4. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 723 kb

Datum objave: 29.10.2015.

3. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 511 kb

Datum objave: 21.10.2015.

2. PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 521 kb

Datum objave: 13.10.2015.

1. UVODNO PREDAVANJE - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - 2015 - 2016

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 571 kb

Datum objave: 13.10.2015.

Menadžment ljudskih resursa - 12.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 123 kb

Datum objave: 22.1.2015.

Menadžment ljudskih resursa - 11.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 155 kb

Datum objave: 22.1.2015.

Menadžment ljudskih resursa - 10.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 306 kb

Datum objave: 19.12.2014.

Menadžment ljudskih resursa - 9.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 156 kb

Datum objave: 4.12.2014.

Menadžment ljudskih resursa - 8.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 323 kb

Datum objave: 29.11.2014.

Menadžment ljudskih resursa - 7.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 837 kb

Datum objave: 13.11.2014.

Menadžment ljudskih resursa - 6.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 2153 kb

Datum objave: 5.11.2014.

Menadžment ljudskih resursa - 5.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 1344 kb

Datum objave: 5.11.2014.

Menadžment ljudskih resursa - 4.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 723 kb

Datum objave: 30.10.2014.

Menadžment ljudskih resursa - 3.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 511 kb

Datum objave: 23.10.2014.

Menadžment ljudskih resursa - 2.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 521 kb

Datum objave: 15.10.2014.

Menadžment ljudskih resursa - 1.predavanje - 2014-2015

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 571 kb

Datum objave: 2.10.2014.

12.predavanje-Menadžment ljudskih resursa-2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 123 kb

Datum objave: 23.1.2014.

9.predavanje-Menadžment ljudskih resursa -2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 160 kb

Datum objave: 21.1.2014.

11.predavanje-Menadžment ljudskih resursa-2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 150 kb

Datum objave: 16.1.2014.

10.predavanje-Menadžment ljudskih resursa-2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 306 kb

Datum objave: 29.12.2013.

8.predavanje-Menadžment ljudskih resursa -2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 319 kb

Datum objave: 5.12.2013.

7.predavanje- Menadžment ljudskih resursa - 2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 841 kb

Datum objave: 2.12.2013.

6. predavanje-Menadžment ljudskih resursa -2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 2153 kb

Datum objave: 13.11.2013.

5. predavanje-Menadžment ljudskih resursa -2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 1347 kb

Datum objave: 12.11.2013.

4. predavanje-Menadžment ljudskih resursa -2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 726 kb

Datum objave: 31.10.2013.

3. predavanje-Menadžment ljudskih resursa -2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 515 kb

Datum objave: 31.10.2013.

2.predavanje-2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 477 kb

Datum objave: 10.10.2013.

1.Uvodno predavanje-Menadžment ljudskih resursa-2013-2014

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 577 kb

Datum objave: 4.10.2013.