Ponedjeljak , 19.4.2021. | 21:41
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Info

 

Raspored predavanja

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (19.4.2021.)

15:00 : 16:25Financiranje trgovineDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:30 : 17:55Financiranje trgovineDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

18:00 : 19:25Upravljanje markamaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

19:30 : 20:55Upravljanje markamaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (20.4.2021.)

15:00 : 16:25Računovodstvo trgovineDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:30 : 17:55Računovodstvo trgovineDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

18:00 : 19:25Međunarodno trgovinsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

19:30 : 20:55Međunarodno trgovinsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (21.4.2021.)

15:00 : 17:15Tržišta roba i usluga Dragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

17:30 : 18:55Metode istraživanja tržištaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

19:00 : 20:25Metode istraživanja tržištaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

četvrtak (22.4.2021.)

15:00 : 16:25Upravljanje kvalitetomDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:30 : 17:55Upravljanje kvalitetomDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

18:00 : 19:25Međunarodno trgovinsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

19:30 : 20:55Međunarodno trgovinsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

petak (23.4.2021.)

15:00 : 19:30SEMINAR - TRŽIŠTA ROBA I USLUGADragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

ponedjeljak (26.4.2021.)

15:00 : 16:25Financiranje trgovineDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:30 : 17:55Financiranje trgovineDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

18:00 : 19:25Upravljanje markamaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

19:30 : 20:55Upravljanje markamaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (27.4.2021.)

15:00 : 16:25Računovodstvo trgovineDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:30 : 17:55Računovodstvo trgovineDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

18:00 : 19:25Međunarodno trgovinsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

19:30 : 20:55Međunarodno trgovinsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (28.4.2021.)

15:00 : 17:15Tržišta roba i usluga Dragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

17:30 : 18:55Metode istraživanja tržištaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

19:00 : 20:25Metode istraživanja tržištaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

četvrtak (29.4.2021.)

15:00 : 16:25Upravljanje kvalitetomDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:30 : 17:55Upravljanje kvalitetomDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

18:00 : 19:25Međunarodno trgovinsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

19:30 : 20:55Međunarodno trgovinsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (19.4.2021.)

15:00 : 16:25Metrika Trgovinskog poslovanjaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:30 : 17:55Metrika Trgovinskog poslovanjaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (20.4.2021.)

16:00 : 17:25Upravljanje odnosima s klijentimaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

17:30 : 18:55Upravljanje odnosima s klijentimaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

srijeda (21.4.2021.)

15:00 : 17:15Poduzetništvo u trgoviniVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

17:20 : 18:00Poduzetništvo u trgoviniDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

18:10 : 19:30Poduzetništvo u trgoviniVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

ponedjeljak (26.4.2021.)

15:00 : 16:25Metrika Trgovinskog poslovanjaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:30 : 17:55Metrika Trgovinskog poslovanjaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (27.4.2021.)

16:00 : 17:25Upravljanje odnosima s klijentimaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

17:30 : 18:55Upravljanje odnosima s klijentimaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

srijeda (28.4.2021.)

15:00 : 17:15Poduzetništvo u trgoviniVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

17:20 : 18:00Poduzetništvo u trgoviniDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

18:10 : 19:30Poduzetništvo u trgoviniVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

Izvanredni studij - 1. godina

petak (23.4.2021.)

16:00 : 20:00Međunarodno trgovinsko poslovanjeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

subota (24.4.2021.)

09:00 : 13:00Financiranje trgovineVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje-Izvanredni

14:00 : 18:00Upravljanje markamaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 2. godina

subota (24.4.2021.)

14:00 : 18:00Metrika Trgovinskog poslovanjaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje-Izvanredni