Srijeda , 18.9.2019. | 10:09
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Kolegiji

 

1. godina

Kolegiji
Vup.hr : Upravljanje poslovnim procesima

Upravljanje poslovnim procesima

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 2+2

Predmet je koncipiran tako da studentima omogući stjecanje novih i potpunih znanja i vještina koja im omogućuju samostalan nastup kroz sve faze upravljanja poslovnim procesima. Predmet korelira i korespondira s nekoliko srodnih...
Nastavnik: dr.sc. Mario Hak
Vup.hr : Logistika trgovinskog poslovanja

Logistika trgovinskog poslovanja

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 2+2

Cilj ovoga kolegija je upoznati studente sa novim načinom razmišljanja u poduzeću, prema kojem treba postaviti materijalne, vrijednosne i informacijske tokove...
Nastavnik: Đuro Horvat izv.prof.dr.sc., mr.sc. Karolina Štefanac
Vup.hr : Veleprodajno i maloprodajno poslovanje

Veleprodajno i maloprodajno poslovanje

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 3+3

Kroz ovaj predmet studenti stječu znanja i vještine potrebne za razumijevanje veleprodajnog i maloprodajnog poslovanja, te strateške aspekte trgovine...
Nastavnik: mr.sc. Antun Marinac, mr.sc. Karolina Štefanac
Vup.hr : Poslovna etika

Poslovna etika

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Upoznavanje i razumijevanje temeljnih etičkih pitanja i kategorija, te etičkih orijentacija; na razini društva etično poslovanje ojačava konkurentnost i predstavlja jedno od civilizacijskih dostignuća...
Nastavnik: dr.sc. Barbara Pisker
Vup.hr : Ekonomika trgovinskog poduzeća

Ekonomika trgovinskog poduzeća

 

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Vup.hr : Informacijski sustav trgovinskog poduzeća

Informacijski sustav trgovinskog poduzeća

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Polaznici stječu viša znanja iz informatičke pismenosti i osposobljavaju se za izbor, primjenu i učešće u razvoju integriranih informacijskih sustava. Upoznaju značaj i mogućnosti najnovije generacije informacijskih ...
Nastavnik: dr.sc. Robert Idlbek, dr.sc. Kristian Đokić
Vup.hr : Poslovni engleski jezik I

Poslovni engleski jezik I

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Poslovni engleski jezik I osmišljen je kako bi studentima omogućio razumijevanje i upotrebu stručnih sadržaja predviđenih za poslovni obrazovni profil. Kroz kolegij Poslovni engleski jezik I studenti se upoznaju s terminologijom...
Nastavnik: Vesna Vulić prof.
Vup.hr : Tržišta roba i usluga

Tržišta roba i usluga

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 3+3

Predmet tržišta roba i usluga upoznaje studente s pojmom i značenjem prostora, odnosno prirodnih elemenata i čimbenika u proizvodnji i trgovini. Studentima se omogućuje stjecanje znanja kojim analiziraju značaj strukturnih povijesnih...
Nastavnik: mr.sc. Antun Marinac, dr.sc. Anton Devčić
Vup.hr : Upravljanje markama

Upravljanje markama

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 2+2

Cilj kolegija je upoznati studente s područjem upravljanja markama. Razumijevanje uloge i važnosti marke, kao tržišnog obilježja proizvoda i/ili usluge koje omogućava diferencijaciju ponude na tržištima s rastućom konkurencijom i sve brojnijim opcijama izbora za potrošače...
Nastavnik: Berislav Andrlić doc. dr.sc.
Vup.hr : Računovodstvo trgovine

Računovodstvo trgovine

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 2+2

Uspješno poslovanje gospodarskih subjekata u trgovini značajno ovisi o kvaliteti upravljanja raspoloživim resursima. Kvalitetno upravljanje podrazumijeva aktivni utjecaj na ostvarivanje željenih ciljeva različitim mjerama i nadzorom...
Nastavnik: dr.sc. Verica Budimir, mr.sc. Sunčica Bajić,
Vup.hr : Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Studenti stječu specifična znanja i usvajaju određene vještine i time se osposobljavaju za sudjelovanje u razvoju sustava kvalitete u radnom okruženju i organiziranju na uvođenju novih metoda u osiguranju kvalitete i pripremi audita...
Nastavnik: mr.sc. Hrvoje Budić
Vup.hr : Međunarodno trgovinsko poslovanje

Međunarodno trgovinsko poslovanje

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Osposobljenost studenata za razumijevanje suvremene međunarodne ekonomije u uvjetima globalizacijskih trendova temeljem poznavanja teorije, analize i politike međunarodne trgovine i financija...
Nastavnik: dr.sc. Marko Šostar
Vup.hr : Financiranje trgovine

Financiranje trgovine

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Uloga trgovine u gospodarstvu, Analiza i ocjena gospodarskih prilika u Hrvatskoj, Razvojne mogućnosti trgovine u poticanju stvaranja novih radnih mjesta i poduzetničkih ideja...
Nastavnik: dr.sc. Ivica Čulo
Vup.hr : Poslovni engleski jezik II

Poslovni engleski jezik II

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Poslovni engleski jezik II osmišljen je kako bi studentima omogućio razumijevanje i upotrebu stručnih sadržaja predviđenih za poslovni obrazovni profil...
Nastavnik: Vesna Vulić prof.
Vup.hr : SEMINAR - LOGISTIKA TRGOVINSKOG POSLOVANJA

SEMINAR - LOGISTIKA TRGOVINSKOG POSLOVANJA

 

 
Nastavnik: Đuro Horvat izv.prof.dr.sc., mr.sc. Karolina Štefanac