Srijeda , 20.11.2019. | 01:20
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Ekonomika trgovinskog poduzeća

Nastavnik

doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Ime i prezime: doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Telefon: 034/311-457
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -