Srijeda , 26.6.2019. | 11:38
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Logistika trgovinskog poslovanja

Nastavnik

Karolina Štefanac
Ime i prezime: mr.sc. Karolina Štefanac
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: - 

Nastavnik

Đuro Horvat
Ime i prezime: Đuro Horvat, izv.prof.dr.sc.
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -