Subota , 14.12.2019. | 12:35
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Međunarodno trgovinsko poslovanje

Nastavnik

Marko Šostar
Ime i prezime: Marko Šostar, Doc.dr.sc.
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -