Nedjelja , 17.1.2021. | 07:47
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Kolegiji

 

1. godina

 

SEMINAR - TRŽIŠTA ROBA I USLUGA

NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.) - TRiU S - TP

NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.) - TRiU S - TP(190523224114871.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 49 kb

Datum objave: 23.5.2019.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Seminar- Tržišta roba i usluga za akademsku godinu 2018./2019.

<