Petak , 13.12.2019. | 04:48
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Tržišta roba i usluga

Nastavnik

Antun  Marinac
Ime i prezime: mr.sc. Antun Marinac
Telefon: 034/311-459
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -Nastavnik

Anton Devčić
Ime i prezime: dr.sc. Anton Devčić
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -