Nedjelja , 17.1.2021. | 20:15
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom - on - line nastava

Obavještavaju se studenti 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Trgovinsko poslovanje vezano za 3. predavanje iz kolegija kako je potrebno pročitati materijale od stranice od stranice 39. do stranice 60. prvog dijela predavanja kako bi dobili uvid sa kojih stajališta se kvaliteta kao takva može promatrati, te kako bi uvidjeli povijest razvoja kvalitete od 13. stoljeća do danas, osobito od doba industrijske revolucije jer će na taj način saznati značaj kvalitete u sustavnom unaprjeđenju poslovnih procesa.
Nastavni materijal se nalazi na slijedećem linku
https://www.vup.hr/trgovinsko_poslovanje/kolegiji/1_godina/upravljanje_kvalitetom/skripte/default.aspx

Vezano za seminarsku nastavu, moli se studentica JMBAGA 2444034145 da dostavi pristupni rad u elektroničkom obiku u obliku datoteke ime.prezime - naziv teme rada.

Isto tako mole se studenti da otvore skupnu  email: adresu za sve studente navedene grupe na koje će ubuduće primati nastavne materijale i upute do daljnjega, te da me o navedenome obavijesti neko od studenata iz grupe.

19.03.2020.
        mr.sc. Hrvoje Budić, v.pred.DETALJNI IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA - 2019 - 2020

NOVI REVIDIRANI DIP 2019./2020.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 104 kb

Datum objave: 23.5.2019.

Upravljanje kvalitetom - termini kolokvija - 2018 - 2019 - izvanredni studenti

Upravljanje kvalitetom - termini kolokvija - 2018 - 2019 - izvanredni studenti

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 9 kb

Datum objave: 31.3.2019.

DETALJNI IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA - 2019 - 2020 (SEMINARSKA NASTAVA)

DETALJNI IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA - 2018 - 2019 (SEMINARSKA NASTAVA)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 104 kb

Datum objave: 9.10.2018.

Upravljanje kvalitetom - (VANREDNI STUDENTI) - TERMINI KOLOKVIJA

1. KOLOKVIJ - 02.03.2018., 15H - 16H, DVORANA DRAGUTIN LERMAN
2. KOLOKVIJ - 20.04.2018., 15H  -16H, DVORANA DRAGUTIN LERMAN

12.02.2018.
        MR.SC. HRVOJE BUDIĆ, V.PRED.

UPRAVLJANJE KVALITETOM - TERMINI 1. I 2. KOLOKVIJA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA TRGOVINSKO POSLOVANJE KAKO ĆE SE KOLOKVIJI IZ KOLEGIJA UPRAVLJANJE KVALITETOM ODRŽATI U SLIJEDEĆIM TERMINIMA:

- 1. KOLOKVIJ - 08.05.2015., 18H, DVORANA 1
- 2. KOLOKVIJ - 22.05.2015., 18H, DVORANA 1


NAPOMENA:


- GRADIVO ZA 1.KOLOKVIJ SE NALAZI U 1. I 2. DIJELU PREDAVANJA OBJAVLJENOM NA WEB STRANICAMA VELEUČILIŠTA (SLAJDOVI KOJE JE NASTAVNIK ZADAO).
- GRADIVO ZA 2.KOLOKVIJ SE NALAZI U 3. DIJELU PREDAVANJA OBJAVLJENOM NA WEB STRANICAMA VELEUČILIŠTA (SLAJDOVI KOJE JE NASTAVNIK ZADAO).

17.04.2015.
        MR.SC. HRVOJE BUDIĆ, VIŠI PREDAVAČ

UPRAVLJANJE KVALITETOM - UPIS OCJENA

UPIS OCJENA IZ KOLEGIJA UPRAVLJANJE KVALITETOM ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI ISPIT PREKO KOLOKVIJA ĆE SE ODRŽATI U SRIJEDU 18.06.2014. U 9H U KABINETU PREDAVAČA!

P.S. 
STUDENTI KOJI SU POLOŽILI ISPIT, A NE ŽELE ODGOVARATI ZA VEĆU OCJENU MOGU POSLATI INDEKS ZA UPIS OCJENA PO KOLEGAMA.

16.06.2014.
      MR.SC. HRVOJE BUDIĆ, VIŠI PREDAVAČ

Upravljanje kvalitetom - promjena termina izlaganja pristupnih radova

Obavještavaju se studenti 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Trgovinsko poslovanje kako će se izlaganje pristupnih radova iz kolegija Upravljanje kvalitetom umjesto 25.04.2014. održati u utorak 15.04.2014. od 16h do 20h u dvorani 2 (Matko Peić) poradi službenog putovanja predmetnog nastavnika.

25.03.2014. 
     mr.sc. Hrvoje Budić, viši predavač

Upravljanje kvalitetom - teme pristupnih radova

Obavještavaju se studenti koji nisu prisustvovali nastavi iz kolegija Upravljanje kvalitetom kako bi se trebali javiti predmetnom nastavniku u svezi izabiranja teme pristupnih radova!
Pristupni radovi se rade u grupi po dvoje, a popis tema i koncept izrade se nalazi na web stranicama Veleučilišta - Trgovinsko poslovanje - Upravljanje kvalitetom.
Studenti koji ne izrade i ne prezentiraju pristupni rad neće moći pristupiti ispitu bez obzira na položene kolokvije jer je pristupni rad dio ukupne ocjene.

Izlaganje pristupnih radova će se održati 25.travnja 2014. od 16h do 20h.

24.03.2014.
       mr.sc. Hrvoje Budić, viši predavač

Upravljanje kvalitetom - termini kolokvija

Upravljanje kvalitetom - termini kolokvija

1. kolokvij - 14.04.2014. (ponedjeljak)- 17h - 18h, DV5
2.kolokvij - 12.05.2014. (ponedjeljak) - 16h - 17h, DV5

Zbog izrade aktualne satnice za ljetni semestar, poradi rasporeda dvorana, molim pojedinca iz studentske grupe da me kontaktira par dana prije termina kolokvija kako ne bi doslo do promjene termina i dvorane!
Hvala!

mr.sc. Hrvoje Budić, viši predavač 
<