Ponedjeljak , 25.9.2023. | 10:52
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Kolegiji

 

2. godina

Kolegiji
Vup.hr : Upravljanje cijenama

Upravljanje cijenama

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 2+2

Strategije cijena: analiza i utvrđivanje potražnje; analiza troškova, prihoda i profita; odnos strategija cijena i kvalitete proizvoda. Alternativne strategije cijena: cjenovni ciljevi, eskalacija izvozne cijene, domaće izvozne cijene...
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vup.hr : Elektronička trgovina

Elektronička trgovina

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 2+2

Studenti će kroz predmet steći znanja prije svega o funkcioniranju interneta i o internet uslugama općenito, te o pravnim okvirima koji se odnose na elektroničku trgovinu...
Nastavnik: dr.sc. Kristian Đokić, doc.dr.sc. Robert Idlbek
Vup.hr : Vještine prodavanja i pregovaranja

Vještine prodavanja i pregovaranja

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 3+3

Predmet je koncipiran tako da studentima omogući stjecanje novih i potpunih znanja i vještina koja im omogućuju samostalan nastup kroz sve faze prodajnog procesa...
Nastavnik: Marko Šostar Doc.dr.sc.
Vup.hr : Upravljanje odnosima s klijentima

Upravljanje odnosima s klijentima

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 2+2

Klijent u suvremenom poslovanju. Klijent kao središnji čimbenik poslovanja. Upravljanje zadovoljstvom klijenata...
Nastavnik: dr.sc. Mario Hak
Vup.hr : Poduzetništvo u trgovini

Poduzetništvo u trgovini

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 3+3

Stjecanje znanja o teorijskim i praktičnim pojmovima i značenjima trgovinskih poduzetničkih procesa...
Nastavnik: doc. dr. sc. Katarina Štavlić prof. v. š.
Vup.hr : Kvantitativne metode u trgovini

Kvantitativne metode u trgovini

 

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: Bojan Radišić mag.educ.math.et inf., mr. sc. Bojan Kovačić
Vup.hr : Vrijednosnice i burzovno poslovanje

Vrijednosnice i burzovno poslovanje

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Opće značajke i pojam vrijednosnica, gospodarsko značenje vrijednosnica, vrste vrijednosnica, kratkoročni i dugoročni vrijednosni papiri pojedinačni vrijednosni instrumenti, efekti, sporedni...
Nastavnik: dr.sc. Mario Župan
Vup.hr : Informacijski sustavi potpore odlučivanju

Informacijski sustavi potpore odlučivanju

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Važnost strukturiranih i nestrukturiranih podataka u organizaciji za kvalitetno odlučivanje. Informacijski sustav kao alat za donošenje strateških i operativnih odluka...
Nastavnik: doc.dr.sc. Robert Idlbek
Suradnici: dr.sc. Kristian Đokić
Vup.hr : Stručna praksa I

Stručna praksa I

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 0+8

 
Nastavnik: dr.sc. Mario Župan, dr.sc. Antun Marinac
Vup.hr : Stručna praksa II

Stručna praksa II

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 0+14

 
Nastavnik: dr.sc. Antun Marinac, doc. dr. sc. Katarina Štavlić prof. v. š.