Subota , 24.10.2020. | 08:40
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Vještine prodavanja i pregovaranja

Nastavnik

Marko Šostar
Ime i prezime: Marko Šostar, Doc.dr.sc.
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -