Subota , 24.10.2020. | 07:55
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Trgovinsko poslovanje

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Vrijednosnice i burzovno poslovanje

Seminar


NAPOMENE:

 • Broj stranica: 18-20
 • Prije predaje student je dužan pažljivo pročitati završni rad i ispraviti pravopisne i gramatičke pogreške.
 • Odabrati veličinu slova Arial 12 pt i prored 1.5,
 • Koristiti standardne margine (gore, dolje, lijevo, desno po 25 mm),
 • Pisati u odlomcima s uvučenim prvim redom novog odlomka
 • Svako glavno poglavlje započeti na novoj stranici.
 • Numeriranje slika i tablica započinje od broja 1 pa sve do n.
 • Naslov slike piše se ispod slike, a naslov tablice iznad tablice.
 • Tablice, grafikoni i slike ne predstavljaju samo dodatak tekstu, nego su oni važan dio rada i obvezno se u tekstu mora pozivati na njih.
 • Za svaki iznesen dio tuđeg teksta, kao i za interpretaciju nečijeg rada, mora se navesti izvor.
 • U zagradi se označava redni broj korištenog rada iz popisa literature [1].
 • Kada se prvi put u tekstu uvodi neka kratica, potrebno ju je objasniti na hrvatskom jeziku i
  ispisati puni naziv. Dalje u tekstu se može koristiti samo kratica.

 • Zaključak
  • U zaključku se ne navode tuđi citati.
  • Zaključak ne bi trebao biti ni prekratak ni preopširan.
  • Zaključak ne smije sadržavati ni jednu novu informaciju.
  Popis autora navedenih u literaturi mora biti poredan prema abecednom redu, a popis
  Internet resursa naveden abecedno s datumom preuzimanja podataka sa stranice (vidjeti PRILOG 5)
  Pristupni rad - okvirni pregled tema

  Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

  Veličina: 421 kb

  Datum objave: 30.1.2013.

  Popis tema

  Trenutno nema objavljenih seminara!