Srijeda , 18.9.2019. | 09:58
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Info

 

Raspored konzultacija

Pretraživanje

Traži

Anamarija Kovačević Turac, dipl.iur.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

mr.sc. Antun Marinac

Srijeda

08:00 - 10:00 sati

dr.sc. Barbara Pisker

Utorak

11:00 - 13:00 sati

dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša

Utorak

10:00 - 12:00 sati

Goran Hruška, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

mr.sc. Hrvoje Budić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Utorak

10:00 - 12:00 sati

Ivan Belaj, mag.iur.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Jasminka Hajpek, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Jasmina Mlađenović, dipl.iur.

Utorak

15:00 - 16:00 sati

dr.sc. Kristian Đokić

Ponedeljak

11:45 - 13:45 sati

Lorena Đurčević, mag.educ.philol.angl

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Marija Blažičević, prof. cin., pred.

Ponedeljak

14:00 - 15:00 sati

Petak

09:00 - 10:00 sati

dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

dr.sc. Mirela Mezak Matijević

Ponedeljak

12:00 - 13:30 sati

Srijeda

09:00 - 10:00 sati

Mario Vinković, prof.dr.sc.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić

Ponedeljak

12:00 - 13:00 sati

Srijeda

11:00 - 12:00 sati

Nataša Lucić, doc.dr.sc.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Nikola Raguž, dipl.iur.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Predrag Zima, doc.dr.sc.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Mirjana Radman-Funarić

Ponedeljak

10:15 - 11:15 sati

Utorak

13:00 - 14:00 sati

dr.sc. Robert Idlbek

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

Robert Kneis, bacc.admin.publ.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Renata Marić - Ivanović, dipl.iur.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Sanja Gongeta

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Svjetlana Letinić

Srijeda

09:00 - 11:00 sati

Tunjica Petrašević, doc.dr.sc.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Tomislav Radonić, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Višnja Tomić Dalić, univ.spec.iur.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Vesna Vulić, prof.

Utorak

10:30 - 12:30 sati