Ponedjeljak , 25.9.2023. | 10:59
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Info

 

Raspored konzultacija

Pretraživanje

Traži

dr.sc. Antun Marinac

Srijeda

08:00 - 10:00 sati

Antonija Marinclin, prof., dipl.knjiž.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Barbara Pisker, doc.dr.sc.

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša

Utorak

10:00 - 12:00 sati

Daliborka Uršić, mag.iur.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Hrvoje Budić, doc.dr.sc.

Utorak

09:30 - 11:30 sati

Jasminka Hajpek, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Jasmina Mlađenović, dipl.iur.

Utorak

15:00 - 16:00 sati

dr.sc. Kristian Đokić

Ponedeljak

11:30 - 13:30 sati

Lorena Đurčević, mag.educ.philol.angl

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Marija Karadža, mag. cin., v. pred.

Ponedeljak

09:30 - 11:30 sati

dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

dr.sc. Mirela Mezak Matijević

Ponedeljak

11:30 - 13:30 sati

Mario Vinković, prof.dr.sc.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić

Ponedeljak

13:00 - 14:00 sati

Srijeda

10:30 - 11:30 sati

doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić

Ponedeljak

14:00 - 15:00 sati

Utorak

10:30 - 11:30 sati

Robert Idlbek, doc.dr.sc.

Utorak

08:00 - 10:00 sati

Robert Kneis, bacc.admin.publ.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Renata Marić - Ivanović, dipl.iur.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Sanja Gongeta

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Svjetlana Letinić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Ponedeljak

11:00 - 13:00 sati

Tunjica Petrašević, doc.dr.sc.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Višnja Tomić Dalić, univ.spec.iur.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Vesna Vulić, prof.

Srijeda

09:00 - 10:00 sati

Srijeda

16:00 - 17:00 sati