Nedjelja , 16.12.2018. | 08:21
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (17.12.2018.)

08:30 : 10:05Informatika IVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

10:15 : 11:50Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

utorak (18.12.2018.)

08:30 : 09:15Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:20 : 10:05Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

srijeda (19.12.2018.)

10:15 : 12:45Upravno pravo - opći dio IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

13:00 : 13:45SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

15:15 : 16:00Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

četvrtak (20.12.2018.)

08:30 : 11:00Osnove upraveMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

11:15 : 13:45Osnove sociologije Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje

14:00 : 14:45Osnove sociologije Matko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (21.12.2018.)

08:30 : 10:05Osnove ustavnog prava IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

10:30 : 13:00Uvod u pravoMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (17.12.2018.)

17:00 : 18:35Uredsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

utorak (18.12.2018.)

08:30 : 10:05Financiranje javnih potreba IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

10:15 : 11:50Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:00 : 13:45Engleski jezik IIINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

13:50 : 14:35Engleski jezik IIINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

srijeda (19.12.2018.)

08:30 : 11:00Upravno postupovno pravo IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

11:15 : 12:00SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

četvrtak (20.12.2018.)

12:30 : 14:45Osnove građanskog prava I Dragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

14:45 : 15:30SEMINAR - OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA IDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IIIGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIIGreta Turković (Dvorana 7)Vježba / Seminar

petak (21.12.2018.)

08:00 : 15:00Stručna praksa I Strucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (17.12.2018.)

11:00 : 13:30Europske integracijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje + Seminar

15:15 : 16:50NomotehnikaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

17:00 : 19:30Zemljišno knjižno upravno pravoMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje + Seminar

utorak (18.12.2018.)

15:30 : 17:05Arhivistika Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

srijeda (19.12.2018.)

08:30 : 11:00Ekonomska politika Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

11:00 : 11:45Ekonomska politika Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

13:50 : 15:25Ekonomika uprave Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

četvrtak (20.12.2018.)

14:45 : 17:15Menadžment ljudskih resursaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje + Seminar

17:00 : 18:30Stručna praksa IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

petak (21.12.2018.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IIIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

10:30 : 13:00Osnove radnog i socijalnog prava IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

13:05 : 13:50SEMINAR - OSNOVE RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

Izvanredni studij - 1. godina

petak (21.12.2018.)

16:00 : 20:00Osnove upraveMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

subota (22.12.2018.)

09:00 : 13:00Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje-Izvanredni