Petak , 23.2.2018. | 11:41
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (26.2.2018.)

09:00 : 10:35Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

11:15 : 13:45StatistikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

14:00 : 15:35StatistikaMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

utorak (27.2.2018.)

10:15 : 11:50Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:00 : 12:45Engleski jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

12:50 : 13:35Engleski jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

15:30 : 17:05Povijest upraveDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

srijeda (28.2.2018.)

12:00 : 13:35Upravno pravo - opći dio IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:45 : 14:30SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

15:15 : 16:00Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

četvrtak (1.3.2018.)

12:00 : 13:35Informatika IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

petak (2.3.2018.)

08:15 : 09:00SEMINAR - OSNOVE USTAVNOG PRAVA IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:05 : 11:35Osnove ustavnog prava IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (26.2.2018.)

08:30 : 11:00Upravno postupovno pravo IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

11:15 : 12:00SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:15 : 14:50Financiranje javnih potreba IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

utorak (27.2.2018.)

08:30 : 10:05Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:15 : 11:00SEMINAR - USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

15:00 : 16:35Osnove građanskog prava II Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

srijeda (28.2.2018.)

15:15 : 16:50Statusno pravo građanaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

četvrtak (1.3.2018.)

08:30 : 11:00Lokalna samoupravaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:30 : 14:00Organizacija i metode rada u upravi Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

petak (2.3.2018.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Predavanje

Redovni studij - 3. godina

srijeda (28.2.2018.)

12:45 : 15:15Osnove trgovačkog prava Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

četvrtak (1.3.2018.)

09:00 : 10:30Osnove radnog i socijalnog prava IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

petak (2.3.2018.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IV Strucna praksa (Strucna praksa)Predavanje

Izvanredni studij - 1. godina

subota (3.3.2018.)

14:00 : 18:00StatistikaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 3. godina

petak (2.3.2018.)

16:00 : 20:00Osnove radnog i socijalnog prava IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje-Izvanredni