Petak , 10.4.2020. | 07:16
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (6.4.2020.)

09:00 : 10:35Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

11:15 : 13:45StatistikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

14:00 : 15:35StatistikaMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

utorak (7.4.2020.)

13:00 : 13:45Engleski jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:50 : 14:35Engleski jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

srijeda (8.4.2020.)

08:30 : 09:15SEMINAR - OSNOVE USTAVNOG PRAVA IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

09:15 : 10:00Osnove ustavnog prava IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:00 : 11:45Osnove ustavnog prava IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

12:00 : 13:35Upravno pravo - opći dio IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:45 : 14:30SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

četvrtak (9.4.2020.)

09:00 : 10:35Informatika IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

11:00 : 12:35Povijest upraveDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:00 : 14:35Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

petak (10.4.2020.)

08:15 : 09:00Osnove ustavnog prava IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

09:05 : 11:30Osnove ustavnog prava IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

utorak (14.4.2020.)

13:00 : 13:45Engleski jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:50 : 14:35Engleski jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

srijeda (15.4.2020.)

12:00 : 13:35Upravno pravo - opći dio IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:45 : 14:30SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

četvrtak (16.4.2020.)

09:00 : 10:35Informatika IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

11:00 : 12:35Povijest upraveDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:00 : 14:35Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

petak (17.4.2020.)

08:15 : 09:00Osnove ustavnog prava IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

09:05 : 11:30Osnove ustavnog prava IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (6.4.2020.)

10:00 : 12:30Upravno postupovno pravo IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:15 : 14:50Financiranje javnih potreba IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

utorak (7.4.2020.)

08:30 : 10:05Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:15 : 11:00SEMINAR - USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35Statusno pravo građanaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

14:00 : 17:30Stručna praksa IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

srijeda (8.4.2020.)

10:00 : 11:35Osnove građanskog prava II Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje

četvrtak (9.4.2020.)

08:30 : 11:00Lokalna samoupravaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:30 : 14:00Organizacija i metode rada u upravi Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

petak (10.4.2020.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

utorak (14.4.2020.)

08:30 : 10:05Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:15 : 11:00SEMINAR - USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35Statusno pravo građanaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

14:00 : 17:30Stručna praksa IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

srijeda (15.4.2020.)

10:00 : 11:35Osnove građanskog prava II Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje

četvrtak (16.4.2020.)

08:30 : 11:00Lokalna samoupravaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:30 : 14:00Organizacija i metode rada u upravi Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

petak (17.4.2020.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

utorak (7.4.2020.)

08:00 : 14:00Stručna praksa IV Strucna praksa (Strucna praksa)Predavanje

srijeda (8.4.2020.)

12:00 : 13:35Osnove radnog i socijalnog prava IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

četvrtak (9.4.2020.)

09:00 : 11:30Osnove trgovačkog prava Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

petak (10.4.2020.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IV Strucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

utorak (14.4.2020.)

08:00 : 14:00Stručna praksa IV Strucna praksa (Strucna praksa)Predavanje

srijeda (15.4.2020.)

12:00 : 13:35Osnove radnog i socijalnog prava IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

četvrtak (16.4.2020.)

09:00 : 11:30Osnove trgovačkog prava Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

petak (17.4.2020.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IV Strucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Izvanredni studij - 1. godina

petak (17.4.2020.)

16:00 : 20:00Osnove ustavnog prava IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje-Izvanredni

subota (18.4.2020.)

09:00 : 13:00Povijest upraveMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 2. godina

subota (18.4.2020.)

09:00 : 13:00Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 3. godina

petak (17.4.2020.)

16:00 : 20:00Osnove radnog i socijalnog prava IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje-Izvanredni