Ponedjeljak , 17.5.2021. | 20:46
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (17.5.2021.)

09:00 : 11:15StatistikaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

11:30 : 12:55StatistikaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (18.5.2021.)

13:00 : 13:40Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:45 : 14:25Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

srijeda (19.5.2021.)

12:00 : 13:25Upravno pravo - opći dio IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

15:15 : 15:55Njemački jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

16:00 : 16:40Njemački jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

16:30 : 17:10SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje + Vježbe

četvrtak (20.5.2021.)

11:00 : 13:55Povijest upraveDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

petak (21.5.2021.)

08:30 : 09:55Informatika IIGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:00 : 10:40SEMINAR - OSNOVE USTAVNOG PRAVA IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

10:45 : 13:00Osnove ustavnog prava IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:45 : 15:10Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

ponedjeljak (24.5.2021.)

09:00 : 11:15StatistikaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

11:30 : 12:55StatistikaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (25.5.2021.)

13:00 : 13:40Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:45 : 14:25Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

srijeda (26.5.2021.)

12:00 : 13:25Upravno pravo - opći dio IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

15:15 : 15:55Njemački jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

16:00 : 16:40Njemački jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

16:30 : 17:10SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje + Vježbe

četvrtak (27.5.2021.)

11:00 : 13:55Povijest upraveDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

petak (28.5.2021.)

08:30 : 09:55Informatika IIGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:00 : 10:40SEMINAR - OSNOVE USTAVNOG PRAVA IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

10:45 : 13:00Osnove ustavnog prava IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:45 : 15:10Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (17.5.2021.)

09:00 : 11:15Upravno postupovno pravo IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

11:30 : 12:10SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

15:00 : 16:25Osnove građanskog prava II Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

utorak (18.5.2021.)

10:30 : 11:55Financiranje javnih potreba IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

12:30 : 13:55Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

14:00 : 14:40SEMINAR - USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:00 : 16:25Statusno pravo građanaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

četvrtak (20.5.2021.)

08:30 : 10:45Lokalna samoupravaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:00 : 12:25Organizacija i metode rada u upravi Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

12:30 : 13:10Organizacija i metode rada u upravi Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

petak (21.5.2021.)

09:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (24.5.2021.)

09:00 : 11:15Upravno postupovno pravo IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

11:30 : 12:10SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

15:00 : 16:25Osnove građanskog prava II Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

utorak (25.5.2021.)

10:30 : 11:55Financiranje javnih potreba IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

12:30 : 13:55Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

14:00 : 14:40SEMINAR - USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:00 : 16:25Statusno pravo građanaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

četvrtak (27.5.2021.)

08:30 : 10:45Lokalna samoupravaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:00 : 12:25Organizacija i metode rada u upravi Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

12:30 : 13:10Organizacija i metode rada u upravi Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

petak (28.5.2021.)

09:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

utorak (18.5.2021.)

10:45 : 13:00Osnove trgovačkog prava Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

petak (21.5.2021.)

09:00 : 15:00Stručna praksa IV Strucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (24.5.2021.)

11:00 : 13:15Osnove radnog i socijalnog prava IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

utorak (25.5.2021.)

10:45 : 13:00Osnove trgovačkog prava Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

petak (28.5.2021.)

09:00 : 15:00Stručna praksa IV Strucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar