Subota , 18.1.2020. | 22:57
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (13.1.2020.)

10:15 : 11:50Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

utorak (14.1.2020.)

08:30 : 09:15Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:20 : 10:05Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

12:30 : 14:05Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

17:15 : 19:45Uvod u pravoMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

srijeda (15.1.2020.)

10:15 : 12:45Upravno pravo - opći dio IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

12:45 : 14:20Informatika IVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

13:00 : 13:45SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO IDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:15 : 16:50Informatika IVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

četvrtak (16.1.2020.)

08:30 : 11:00Osnove upraveMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

11:15 : 13:45Osnove sociologije Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje

14:00 : 14:45SEMINAR - OSNOVE SOCIOLOGIJEMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (17.1.2020.)

08:30 : 10:05Osnove ustavnog prava IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

ponedjeljak (20.1.2020.)

10:15 : 11:15Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

utorak (21.1.2020.)

08:30 : 09:15Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:20 : 10:05Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

17:15 : 19:45Uvod u pravoMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

srijeda (22.1.2020.)

10:15 : 12:45Upravno pravo - opći dio IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

12:45 : 14:20Informatika IVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

13:00 : 13:45SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO IDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:15 : 16:50Informatika IVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

četvrtak (23.1.2020.)

08:30 : 11:00Osnove upraveMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

11:15 : 13:45Osnove sociologije Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje

14:00 : 14:45SEMINAR - OSNOVE SOCIOLOGIJEMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (24.1.2020.)

08:30 : 10:05Osnove ustavnog prava IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:15 : 11:15Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (13.1.2020.)

15:00 : 17:30Osnove građanskog prava I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

17:30 : 19:05Uredsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

utorak (14.1.2020.)

08:30 : 10:05Financiranje javnih potreba IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:00 : 13:45Engleski jezik IIINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

13:50 : 14:35Engleski jezik IIINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

17:15 : 18:50Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

srijeda (15.1.2020.)

08:30 : 11:00Upravno postupovno pravo IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

11:15 : 12:00SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

četvrtak (16.1.2020.)

15:15 : 16:00Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

petak (17.1.2020.)

07:00 : 15:00Stručna praksa I Strucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (20.1.2020.)

15:00 : 17:30Osnove građanskog prava I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

17:30 : 19:05Uredsko poslovanjeDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

19:05 : 20:40Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

utorak (21.1.2020.)

08:30 : 10:05Financiranje javnih potreba IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:00 : 13:45Engleski jezik IIINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

13:50 : 14:35Engleski jezik IIINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

srijeda (22.1.2020.)

08:30 : 11:00Upravno postupovno pravo IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

11:15 : 12:00SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

četvrtak (23.1.2020.)

15:15 : 16:00Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

petak (24.1.2020.)

07:00 : 15:00Stručna praksa I Strucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (13.1.2020.)

11:00 : 13:30Europske integracijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje + Seminar

15:15 : 16:50NomotehnikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

17:00 : 19:30Zemljišno knjižno upravno pravoMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje + Seminar

utorak (14.1.2020.)

15:30 : 17:05Arhivistika Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

srijeda (15.1.2020.)

08:30 : 11:00Ekonomska politika Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

11:15 : 13:45Osnove radnog i socijalnog prava IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

13:45 : 14:30SEMINAR - OSNOVE RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

četvrtak (16.1.2020.)

12:35 : 14:10Ekonomika uprave Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

14:15 : 16:45Osnove radnog i socijalnog prava IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

16:45 : 17:30SEMINAR - OSNOVE RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA IDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

petak (17.1.2020.)

08:00 : 12:00Stručna praksa IIIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (20.1.2020.)

11:00 : 13:30Europske integracijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje + Seminar

15:15 : 16:50NomotehnikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

17:00 : 19:30Zemljišno knjižno upravno pravoMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje + Seminar

utorak (21.1.2020.)

15:30 : 17:05Arhivistika Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

srijeda (22.1.2020.)

08:30 : 11:00Ekonomska politika Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

11:15 : 13:45Osnove radnog i socijalnog prava IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

13:45 : 14:30SEMINAR - OSNOVE RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

četvrtak (23.1.2020.)

12:35 : 14:10Ekonomika uprave Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

17:00 : 18:30Stručna praksa IIIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

petak (24.1.2020.)

08:00 : 12:00Stručna praksa IIIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Izvanredni studij - 1. godina

subota (18.1.2020.)

14:00 : 18:00Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 3. godina

subota (25.1.2020.)

09:00 : 13:00Ekonomska politika Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje-Izvanredni