Petak , 24.5.2019. | 10:16
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (20.5.2019.)

09:00 : 10:35Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

11:15 : 13:45StatistikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

14:00 : 15:30StatistikaMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

utorak (21.5.2019.)

13:00 : 13:45Engleski jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:50 : 14:35Engleski jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

srijeda (22.5.2019.)

12:00 : 13:35Upravno pravo - opći dio IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:45 : 14:30SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

17:00 : 18:35Informatika IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

petak (24.5.2019.)

09:00 : 11:30Osnove ustavnog prava IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

12:00 : 14:30Osnove ustavnog prava IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

ponedjeljak (27.5.2019.)

09:00 : 10:35Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

11:15 : 13:45StatistikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

14:00 : 15:30StatistikaMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

utorak (28.5.2019.)

13:00 : 13:45Engleski jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:50 : 14:35Engleski jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

srijeda (29.5.2019.)

12:00 : 13:35Upravno pravo - opći dio IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

13:45 : 14:30SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

17:00 : 18:35Informatika IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

četvrtak (30.5.2019.)

11:00 : 12:35Povijest upraveDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:00 : 14:35Povijest upraveDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

petak (31.5.2019.)

08:15 : 09:00SEMINAR - OSNOVE USTAVNOG PRAVA IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

09:00 : 11:30Osnove ustavnog prava IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (20.5.2019.)

08:30 : 11:00Upravno postupovno pravo IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

11:15 : 12:00SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

13:15 : 14:50Financiranje javnih potreba IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

utorak (21.5.2019.)

11:00 : 12:50Statusno pravo građanaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

srijeda (22.5.2019.)

16:00 : 18:30Organizacija i metode rada u upravi Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

petak (24.5.2019.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (27.5.2019.)

08:30 : 11:00Upravno postupovno pravo IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

11:15 : 12:00SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

13:15 : 14:50Financiranje javnih potreba IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

utorak (28.5.2019.)

08:30 : 10:05Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:15 : 11:00SEMINAR - USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

11:00 : 12:50Statusno pravo građanaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

13:00 : 14:35Osnove građanskog prava II Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje

četvrtak (30.5.2019.)

08:30 : 11:00Lokalna samoupravaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:30 : 14:00Organizacija i metode rada u upravi Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

14:15 : 15:50Osnove građanskog prava II Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:00 : 17:35Osnove građanskog prava II Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

petak (31.5.2019.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

petak (24.5.2019.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IV Strucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (27.5.2019.)

14:00 : 16:30Osnove trgovačkog prava Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (29.5.2019.)

11:45 : 13:20Osnove radnog i socijalnog prava IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

13:30 : 15:05Osnove radnog i socijalnog prava IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

15:30 : 18:00Osnove trgovačkog prava Dragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

petak (31.5.2019.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IV Strucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar