Ponedjeljak , 25.9.2023. | 11:32
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Kolegiji

 

1. godina

Pretraživanje

Traži
Kolegiji
Vup.hr : Uvod u pravo

Uvod u pravo

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

Osposobiti studente stručnog studija za razumjevanje prava u suvremenim državnim zajednicama kroz temeljne elemente oba pojma(države i prava).
Nastavnik: dr.sc. Antun Marinac
Suradnici: Daliborka Uršić mag.iur.
Vup.hr : Osnove sociologije

Osnove sociologije

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 3+0

Upoznati studente sa društvenim procesima, pojavama i odnosima, zakonitostima njihovog...
Nastavnik: doc.dr.sc. Barbara Pisker
Vup.hr : Osnove uprave

Osnove uprave

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

Predmet je u vezi s ostalim predmetima javnoga prava...
Nastavnik: dr.sc. Antun Marinac
Vup.hr : Osnove ustavnog prava I

Osnove ustavnog prava I

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+0

Po pitanju općih kompetencija studentu je kroz nastavni plan i program predmeta Osnove ustavnog prava I omogućen detaljan pregled i studiranje svih aspekata grane ustavnog prava, odnosno ...
Nastavnik: dr.sc. Mirela Mezak Matijević
Vup.hr : Upravno pravo - opći dio I

Upravno pravo - opći dio I

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

Studenti koji učestalo ometaju nastavu ili seminare mogu biti udaljeni s istih te im se...
Nastavnik: dr.sc. Antun Marinac
Vup.hr : Informatika I

Informatika I

ECTS bodovi: 2 Nastavno opterećenje: 0+2

 
Nastavnik: dr.sc. Kristian Đokić, doc.dr.sc. Robert Idlbek
Vup.hr : Engleski jezik I

Engleski jezik I

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 1+1

Kroz kolegij Engleski jezik I studente se uvodi u počela i specifičnosti stručnog jezika,pri čemu je glavni cilj daljnje razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke,s naglaskom na čitanju,slušanju,govorenju i pisanju.
Nastavnik: Vesna Vulić prof.
Vup.hr : Njemački jezik  I

Njemački jezik I

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 1+1

Einführung in das Recht. Ausbildung und Berufe. Verfassungsgrundsätze. Föderativer Staatsaufbau. Grundrechte. Internationale Menschenrechte.
Nastavnik: Jasminka Hajpek prof.
Vup.hr : Osnove ustavnog prava II

Osnove ustavnog prava II

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 3+0

Struktura i temeljna obilježja sadržaja hrvatskog Ustava (ustavne promjene); Ustavnost u socijalističkim zemljama (pad komunističkih režima, uspostava demokratske vlasti u Hrvatskoj, donošenje Ustava Republike Hrvatske…)
Nastavnik: dr.sc. Mirela Mezak Matijević, doc.dr.sc. Tunjica Petrašević
Vup.hr : Upravno pravo - opći dio II

Upravno pravo - opći dio II

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 2+0

Predmet je povezan sa kolegijima Upravno pravo – opći dio I.
Nastavnik: dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić
Vup.hr : Statistika

Statistika

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 3+2

Opće kompetencije: ovladavanje teorijskim spoznajama iz cjelina koje se izučavaju na predmetu, te vještina izračunavanja izučenih statističkih parametara...
Nastavnik: doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Vup.hr : Povijest uprave

Povijest uprave

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+0

definirati temeljna znanja o pojavi pojedinih oblika državnog i pravnog ustrojstva, te pojedinih instituta, interpretirati stečena znanja o postupku i razvitku pravnih i upravnih sustava, kroz razne oblike uređenja razlikovati državne i upravne organizacije...
Nastavnik: dr.sc. Sanja Gongeta
Vup.hr : Informatika II

Informatika II

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+0

 
Nastavnik: dr.sc. Kristian Đokić, doc.dr.sc. Robert Idlbek
Vup.hr : Engleski jezik II

Engleski jezik II

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 1+1

 
Nastavnik: Vesna Vulić prof., Lorena Đurčević mag.educ.philol.angl
Vup.hr : Njemački jezik II

Njemački jezik II

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 1+1

Rechtsprechende Gewalt. Gerichtsbarkeit. Formelles Strafrecht. Strafverfolgung. Materielles Strafrecht. Strafrechtliche Aspekte im Internet. Sadržaji tekstova usko su vezani uz struku upravnog prava, odnosno prava općenito, te su potkrijepljena na europskim primjerima.
Nastavnik: Jasminka Hajpek prof.
Vup.hr : Tjelesna i zdravstvena kultura I.

Tjelesna i zdravstvena kultura I.

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+2

Kroz nastavu tjelesne i zdravstvene kulture studenti stječu određena motorička znanja putem kinezioloških aktivnosti i to kroz kompleksne aktivnosti (sportove)
Nastavnik: Marija Karadža mag. cin., v. pred.
Vup.hr : Tjelesna i zdravstvena kultura II.

Tjelesna i zdravstvena kultura II.

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+2

Tjelesna i zdravstvena kultura predstavlja nenadoknadivu kvalitetu života i jedan od temeljnih spojeva na globalnu mobilnost mladih ljudi.
Nastavnik: Marija Karadža mag. cin., v. pred.
Vup.hr : SEMINAR - OSNOVE SOCIOLOGIJE

SEMINAR - OSNOVE SOCIOLOGIJE

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Barbara Pisker
Vup.hr : SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO I

SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO I

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: dr.sc. Antun Marinac
Vup.hr : SEMINAR - OSNOVE USTAVNOG PRAVA II

SEMINAR - OSNOVE USTAVNOG PRAVA II

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: dr.sc. Mirela Mezak Matijević
Vup.hr : SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO II

SEMINAR - UPRAVNO PRAVO- OPĆI DIO II

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić