Utorak , 20.10.2020. | 00:17
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Uvod u pravo

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Antun  Marinac
Ime i prezime: mr.sc. Antun Marinac
Telefon: 034/311-459
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -Suradnik

Daliborka Uršić
Ime i prezime: Daliborka Uršić, mag.iur.
Telefon: 034/311-450
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -